• 05. Maj – Svetski dan higijene ruku

  Danas je 05. maj – Svetski dan higijene ruku

  Higijena ruku u zdravstvu

  Zašto je važno učestvovati u globalnoj kampanji higijene ruku SZO-a za borbu protiv COVID-19?

  • Globalna kampanja higijene ruku SZO „SAČUVAJTE ŽIVOTE: Operite svoje ruke“ mobiliše ljude širom sveta da se više pridržavaju higijene ruku u zdravstvenim
  ustanovama, štiteći tako zdravstvene radnike i pacijente od COVID-19 i drugih patogena.

  • Medicinske sestre i drugi zdravstveni radnici jesu junaci na prvoj liniji kontakta koji spasavaju živote od COVID-19. U skladu sa Godinom medicinskih sestara i
  babica, globalna kampanja za higijenu ruku 2020. prepoznaje njihovu ključnu ulogu u prevenciji infekcija.

  Poster koji prati ovogodišnje obeležavanje Svetskog dana higijene ruku možete videti ovde.