• Извештај са стручног семинара “Дијагностика и лечење синдрома системског инфламаторног одговора (SIRS) и сепсе”

  Дана 09.11.2017. године у КБЦ “Бежанијска коса” реализован је семинар “Дијагностика и лечење синдрома системског инфламаторног одговора (SIRS) и сепсе”. Семинар је организовао Проф. др сц. мед. Зоран Тодоровић, а акредитован је од стране Здравственог савета са по 12 бодова за предаваче и по 6 бодова за слушаоце.

  Семинар се састојао из три сесије. У првој сесији је било речи о Синдрому системског инфламатоторног одговора, и новој дефиницији сепсе.

  У другој сесији је било речи о биомаркерима у SIRS-у и сепси, микробиолошкој дијагностици сепсе и правилном узимању узорака крви за хемокултуру.

  У трећој сесији презентована су предавања о раној антибиотској терапији код сепсе, о сепси у абдоминалној хирургији и саопштени су резултати истраживања за психијатријска нежељена дејства антибиотика.

  Предавачи су приказали најновија сазнања и достигнућа из својих области, а предавања су оцењена највишим оценама од свих полазника.

  Посећеност симпозијума је била изван очекивања.

  Организациони одбор