Континуирана медицинска едукација (скраћено КМЕ) је скуп образовних активности које служе да се одржи, развије или повећа знање, вештине и професионална достигнућа и односи које лекар и остало здравствено особље користи да пружи услуге пацијентима, јавности или професији.

Дефиниција КМЕ према Закону о здравственој заштити Републике Србије (члан 187.)

Континуирана медицинска едукација подразумева: учешће (здравствених радника) на стручним и научним скуповима и учешће на семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације.

Кроз систем КМЕ обезбеђује се да најновија знања и најсавременије технике лечења буду пренесене кроз допунски и стални облик интерног усавршавања (унутар матичне установе) или екстерног усавршавања (у другим установама или на стручним скуповима итд.) лекарима и медицинским техничарима, и има за циљ да подигне ниво стручног знања и унапреди квалитет здравственог збрињавања у свим облицима здравствене заштите и свакодневној пракси.

Одсек за научно истраживачку и образовну делатност КБЦ „Бежанијска коса“ у сарадњи са свим организационим јединицама и у складу са упутствима Здравственог савета Србије организује акредитоване семинаре интерне едукације за медицинске сестре техничаре, лекаре, фармацеуте, биохемичаре и друге здравствене раднике и сараднике.

Преузимање докумената

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777