Kontinuirana medicinska edukacija (skraćeno KME) je skup obrazovnih aktivnosti koje služe da se održi, razvije ili poveća znanje, veštine i profesionalna dostignuća i odnosi koje lekar i ostalo zdravstveno osoblje koristi da pruži usluge pacijentima, javnosti ili profesiji.

Definicija KME prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije (član 187.)

Kontinuirana medicinska edukacija podrazumeva: učešće (zdravstvenih radnika) na stručnim i naučnim skupovima i učešće na seminarima, kursevima i drugim programima kontinuirane edukacije.

Kroz sistem KME obezbeđuje se da najnovija znanja i najsavremenije tehnike lečenja budu prenesene kroz dopunski i stalni oblik internog usavršavanja (unutar matične ustanove) ili eksternog usavršavanja (u drugim ustanovama ili na stručnim skupovima itd.) lekarima i medicinskim tehničarima, i ima za cilj da podigne nivo stručnog znanja i unapredi kvalitet zdravstvenog zbrinjavanja u svim oblicima zdravstvene zaštite i svakodnevnoj praksi.

Odsek za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost KBC „Bežanijska kosa“ u saradnji sa svim organizacionim jedinicama i u skladu sa uputstvima Zdravstvenog saveta Srbije organizuje akreditovane seminare interne edukacije za medicinske sestre tehničare, lekare, farmaceute, biohemičare i druge zdravstvene radnike i saradnike.

Preuzimanje dokumenata

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777