Sa desne strane možete da skinete aktuelni program Kontinuirane medicinske edukacije za medicinske sestre i tehničare u našoj ustanovi.