Дана 28-29.03.2017. године је одржан курс у КБЦ ”Бежанијска коса” под називом ”Школа трансрадијалног приступа у интервентним кардиолошким процедурама”. Посећеност курса је била изузетна, а полазници курса су били интервентни кардиолози из Чачка, Ниша, Зајечара и Београда.

Учешће у предавањима су узели:

  • Мр сц. мед. др Саша Хинић, начелнк Одељења кардиологије, организатор курса,
  • Проф. др сц. мед. Горан Станковић, Клинички Центар Србије,
  • Др Дејан Јовић, Одељење кардиологије, интервентни кардиолог,
  • Др Јасмина Трешњак-Корица, Одељење кардиологије, интервентни кардиолог,
  • Др Предраг Ђуран, Одељење кардиологије, интервентни кардиолог, као и
  • НС Асс. др сц. мед. Марија Здравковић, директор КБЦ ”Бежанијска коса”.

Учесници су имали могућност интерактивног учешћа у предавањима и практичну обуку у ангио сали током интервентних процедура са транрадијалним приступом. Трансрадијални приступ даје сигурност дијагностичке и терапијске интервенције, повећава комфор пацијенту и смањује трошкове.

Полазници су по завршетку курса имали проверу знања и вештина, те су им уручени сертификати.

Испод се налазе слике са курса.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас