• Нове униформе запослених

    Коментари запослених

    Униформе су много пријатне и комфорне за рад.

    Лого установе и идентификација везом на униформама јако лепо изгледа и омогућава бољу комуникацију са корисницима здравствених услуга и међу самим запосленима.

    Модел нам је практичан и на располагању имамо увек чисту униформу.