• ЈН МВ 8У/17 Редовно и периодично одржавање дизел агрегата

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 8У/17 за јавну набавку услуга – редовно и периодично одржавање дизел електро агрегата за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 8У/17 Одлука о додјели уговора (09.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (21.06.2017. године)

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 4У/17 Сервис и одржавање Philips CT Briliance 64

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 4У/17 за јавну набавку услуга – сервис и одржавање Philips CT Briliance 64 за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 4У/17 Одлука о додјели уговора (08.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (27.06.2017. године)

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 24Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 24Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 24Д/17 Појашњење конкурсне докуметнације (25.05.2017. године) Измјене и допуне конкурсне документације (29.05.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (29.05.2017. године) Појашњење конкурсне документације (31.05.2017. године) Одлука о обустави поступка (12.06.2017.

  Прочитајте више →
 • ЈН МВ 14Д/17 Средства за одржавање хигијене по партијама

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 14Д/17 за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене по партијама за период од 12 месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 14Д/17 Појашњење конкурсне документације (22.05.2017. године) Одлука о обустави поступка (12.06.2017. године) Одлука о додјели уговора (12.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (22.06.2017.

  Прочитајте више →