• ЈН МВ 13Д/18 Болесничка постељина и остало платно

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 13Д/18 за јавну набавку добара – болесничка постељина и остало платно. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 13Д/18 Конкурсна документација ЈН МВ 13Д/18 – појашњење (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН МВ 13Д/18 – појашњење (04.06.2018. године) Одлука о додјели уговора (13.06.2018. године) Одлука о обустави поступка (13.06.2018. године)

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 25Д/18 Цев за ЦТ Brilliance произвођача Phillips

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 25Д/18 за јавну набавку добара – цев за ЦТ Brilliance произвођача Phillips. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/18 – измјена (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/18 – измјена (05.06.2018. године)

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 30Д/18 Лекови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 30Д/18 за јавну набавку добара – лекови по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/18 – појашњење (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/18 – измјена (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/18 – пречишћени

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 29Д/18 Хирушки шавни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 29Д/18 за јавну набавку добара – хирушки шавни материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/18 – појашњење (30.05.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/18 – измјена (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/18 – пречишћени текст (01.06.2018. године)

  Прочитајте више →