• ЈН МВ 9Д/18 Алат за електронику и ручни алат

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 9Д/18 за јавну набавку добара – алат за електронику и ручни алат. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 9Д/18 Конкурсна документација ЈН МВ 9Д/18 – појашњење (30.03.2018. године) Одлука о додјели уговора (18.04.2018. године) Одлука о обустави поступка (18.04.2018. године)

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 19Д/18 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 19Д/18 за јавну набавку добара – остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал) по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 19Д/18 Одлука о закључењу оквирног споразума (12.04.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном споразуму 1 (19.04.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном споразуму

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 16Д/18 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 16Д/18 за јавну набавку добара – лекови ван листе лекова. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 16Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 16Д/18 – појашњење (04.04.2018. године) Одлука о додјели уговора (12.04.2018. године)

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 14Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 14Д/18 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/18 – измјена (28.03.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/18 – појашњење (30.03.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/18 – измјена (30.03.2018. године)

  Прочитајте више →