• JN OP 26D/17 Sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 26D/17 za javnu nabavku dobara – sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju po partijama za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 26D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 26D/17 – pojašnjenje (07.06.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 26D/17 – izmjene i dopune (07.06.2017. godine) Konkursna dokumentacija

  Pročitajte više →
 • JN MV 3D/17 Licence za proširenje PACS-a

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 3D/17 za javnu nabavku dobara – licence za proširenje PACS-a. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 3D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (29.05.2017. godine) Izmjena i dopuna konkursne dokumentacije (29.05.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečišćeni tekst (29.05.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (29.05.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (09.06.2017. godine) Odluka o izmjeni

  Pročitajte više →
 • JN MV 1D/17 Nabavka računarske opreme (storage)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 1D/17 za javnu nabavku dobara – računarske opreme (storage). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 1D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (29.05.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečešćeni tekst (29.05.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (29.05.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (16.06.2017. godine)

  Pročitajte više →
 • JN MV 15D/17 Odeća za operacione sale

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 15D/17 za javnu nabavku dobara – odeća za operacione sale. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 15D/17 Izmjene i dopune konkursne dokumentacije (01.06.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (01.06.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (16.06.2017. godine) Obavještenje o obustavi postupka (22.06.2017. godine)

  Pročitajte više →