• ЈН ОП 33Д/17 Медицинска опрема (респиратор)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 33Д/17 за јавну набавку добара – медицинска опрема (респиратор). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 33Д/17 Одлука о додјели уговора (07.09.2017. године) Обавјештеењ о закљученом уговору (20.10.2017. године)

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 4Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 4Р/17 за јавну набавку радова – радови на адаптацији простора за рендген салу. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 4Р/17 Конкурсна документација ЈН ОП 4Р/17 – појашњење (16.08.2017. године) Одлука о обустави поступка (07.09.2017. године)

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 42Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 42Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 42Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 42Д/17 – појашњење (28.07.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 42Д/17 – измјене и допуне (28.07.2017. године) Одлука о додјели уговора (14.08.2017. године) Обавјештење о закљученом

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 41Д/17 Медицински гасови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 41Д/17 за јавну набавку добара – медицински гасови. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 41Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 41Д/17 – измјене и допуне (01.08.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 41Д/17 – појашњење (01.08.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 41Д/17 – пречишћени текст (01.08.2017. године) Одлука о додјели уговора (01.09.2017. године)

  Прочитајте више →