• ЈН МВ 19У/17 Одржавање и поправка опреме у вешерају

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 19У/17 за јавну набавку услуга – одржавање опреме у вешерају, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 19У/17 Појашњење конкурсне документације (20.07.2017. године) Измјена конкурсне документације (20.07.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (20.07.2017. године) Обавјештење о продужењу рока за подношење понуде (20.07.2017.

  Прочитајте више →
 • ЈН МВ 23Д/17 Средства за одржавање хигијене

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 23Д/17 за јавну набавку добара – Средства за одржавање хигијене, по партијама, за период од 12 мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 23Д/17 Одлука о додјели уговора (04.08.2017. године)

  Прочитајте више →
 • ЈН МВ 18Д/17 Разни ситан инвентар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 18Д/17 за јавну набавку добара – разни ситан инвентар. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 18Д/17 Одлука о додјели уговора (14.08.2017. године) Одлука о обустави поступка (14.08.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (15.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (23.08.2017. године)

  Прочитајте више →
 • ЈН МВ 16У/17 Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 16У/17 за јавну набавку услуга – одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 16У/17 Одлука о додјели уговора (27.07.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (04.08.2017. године)

  Прочитајте више →