• 14. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 18Д/17 Разни ситан инвентар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 18Д/17 за јавну набавку добара – разни ситан инвентар. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 18Д/17 Одлука о додјели уговора (14.08.2017. године) Одлука о обустави поступка (14.08.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (15.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (23.08.2017. године)

  • 14. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 16У/17 Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 16У/17 за јавну набавку услуга – одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 16У/17 Одлука о додјели уговора (27.07.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (04.08.2017. године)

  • 14. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 15У/17 Одржавање здравственог информационог система „HELIANT“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 15У/17 за јавну набавку услуга – одржавање здравственог информационог система „HELIANT„. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 15У/17 Одлука о додјели уговора (27.07.2017. године)

  • 14. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 18У/17 Одржавање рачунарске опреме, штампача, монитора и УПС уређаја

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 18У/17 за јавну набавку услуга – одржавање рачунарске опреме, штампача, монитора и УПС уређаја. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 18У/17 Обавјештење о заљученом уговору (07.08.2017. године)

  • 10. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 39Д/17 Систем за компјутерску радиографију и робот снимач

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 39Д/17 за јавну набавку добара – систем за компјутерску радиографију и робот снимач. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 39Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 39Д/17 – измјене и допуне (17.07.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 39Д/17 – појашњење (17.07.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 39Д/17 – пречишћени текст (17.07.2017. године) Конкурсна документација

  • 07. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 11У/17 Преузимање цитотоксичног, хемијског и фармацеутског материјала

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 11У/17 за јавну набавку услуга – преузимање цитотоксичног, хемијског и фармацеутског материјала. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 11У/17 Обавјештење о закљученом уговору (09.08.2017. године)

  • 07. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 10У/17 Одржавање рачунарске опреме, монитора, штампача у UPS уређаја

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 10У/17 за јавну набавку услуга – одржавање рачунарске опреме, монитора, штампача у UPS уређаја. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 10У/17

  • 07. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 22Д/17 Потрошни материјал за одлагање, паковање и третман инфективног медицинског отпада

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 22Д/17 за јавну набавку добара – потрошни материјал за одлагање, паковање и третман инфективног медицинског отпада. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 22Д/17 Одлука о додјели уговора (27.07.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (03.08.2017. године)

  • 07. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 19Д/17 Потрошни материјал за спровођење мјера безбједности на раду

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 19Д/17 за јавну набавку добара – потрошни материјал за спровођење мјера безбједности на раду. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 19Д/17 Одлука о обустави поступка (27.07.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (03.08.2017. године)

  • 07. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 17Д/17 Болнички инвентар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 17Д/17 за јавну набавку добара – болнички инвентар. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 17Д/17 Одлука о додјели уговора (27.07.2017. године) Одлука о обустави поступка – партија 2 (27.07.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (03.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (03.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас