• 03. АПР '18.

  ЈН МВ 10Д/18 Клима уређаји

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 10Д/18 за јавну набавку добара – клима уређаји. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 10Д/18 Одлука о додјели уговора (20.04.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору (11.05.2018. године)

  • 30. МАР '18.

  ЈН ОП 17Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 17Д/18 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 17Д/18 Одлука о закључењу оквирног споразума (27.04.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном споразуму 1 (18.05.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном споразуму 2 (18.05.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном

  • 27. МАР '18.

  ЈН МВ 9Д/18 Алат за електронику и ручни алат

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 9Д/18 за јавну набавку добара – алат за електронику и ручни алат. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 9Д/18 Конкурсна документација ЈН МВ 9Д/18 – појашњење (30.03.2018. године) Одлука о додјели уговора (18.04.2018. године) Одлука о обустави поступка (18.04.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (03.05.2018. године)

  • 26. МАР '18.

  ЈН ОП 19Д/18 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 19Д/18 за јавну набавку добара – остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал) по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 19Д/18 Одлука о закључењу оквирног споразума (12.04.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном споразуму 1 (19.04.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном споразуму

  • 23. МАР '18.

  ЈН ОП 16Д/18 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 16Д/18 за јавну набавку добара – лекови ван листе лекова. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 16Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 16Д/18 – појашњење (04.04.2018. године) Одлука о додјели уговора (12.04.2018. године)

  • 22. МАР '18.

  ЈН ОП 14Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 14Д/18 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/18 – измјена (28.03.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/18 – појашњење (30.03.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/18 – измјена (30.03.2018. године)

  • 22. МАР '18.

  ЈН Оглас за јавно надметање – лицитација за откуп расходоване опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала оглас за јавно надметање – лицитацију за откуп расходоване опреме.

  • 14. МАР '18.

  План јавних набавки за 2018. годину

  plan javnih nabavki za 2018 godinu 20180314
  • 14. МАР '18.

  ЈН ОП 3У/18 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 3У/18 за јавну набавку услуга – сервисирање и поправка медицинске опреме по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 3У/18 Конкурсна документација ЈН ОП 3У/18 – појашњење (14.03.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 3У/18 – измјена (14.03.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 3У/18 –

  • 09. МАР '18.

  ЈН ОП 10Д/18 Прехрамбени производи

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 10Д/18 за јавну набавку добара – прехрамбени производи по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 10Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 10Д/18 – појашњење (19.03.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 10Д/18 – појашњење (23.03.2018. године) Одлука о додјели уговора (12.04.2018. године) Одлука о измјени одлуке о

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас