• 07. MAR '18.

  JN MV 7U/18 Popravke i održavanje agregata

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 7U/18 za javnu nabavku usluga – popravke i održavanje agregata za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 7U/18 Odluka o dodjeli ugovora (20.03.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (03.04.2018. godine)

  • 07. MAR '18.

  JN MV 8D/18 Računarska oprema (računari)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 8D/18 za javnu nabavku dobara – računarska oprema (računari). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 8D/18 Konkursna dokumentacija JN MV 8D/18 – pojašnjenje (08.03.2018. godine) Odluka o dodjeli ugovora (19.03.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (25.04.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (08.05.2018. godine)

  • 01. MAR '18.

  JN MV 5U/18 Održavanje i popravka opreme u kuhinji

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 5U/18 za javnu nabavku usluga – održavanje i popravka opreme u kuhinji za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 5U/18 Odluka o dodjeli ugovora (09.03.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (23.03.2018. godine)

  • 14. FEB '18.

  JN OP 2U/18 Servisiranje i popravka medicinske opreme

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 2U/18 za javnu nabavku dobara – servisiranje i popravka medicinske opreme po partijama za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 2U/18 Konkursna dokumentacija JN OP 2U/18 – izmjena (02.03.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 2U/18 – prečišćeni tekst (02.03.2018. godine) Odluka o dodjeli ugovora

  • 13. FEB '18.

  JN OP 6D/18 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 6D/18 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 6D/18 Konkursna dokumentacija JN OP 6D/18 – pojašnjenje (19.02.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 6D/18 – pojašnjenje (22.02.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 6D/18 – izmjena (22.02.2018. godine)

  • 12. FEB '18.

  JN MV 7D/18 Toneri, fotokonduktori i ribon trake

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 7D/18 za javnu nabavku dobara – toneri, fotokonduktori i ribon trake. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 7D/18 Obavještenje o produženju roka (12.02.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN MV 7D/18 – pojašnjenje (19.02.2018. godine) Odluka o dodjeli ugovora (23.02.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (08.03.2018. godine)

  • 09. FEB '18.

  JN OP 5D/18 Prehrambeni proizvodi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 5D/18 za javnu nabavku dobara – prehrambeni proizvodi, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 5D/18 Konkursna dokumentacija JN OP 5D/18 – pojašnjenje (14.02.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 5D/18 – pojašnjenje (22.02.2018. godine) Odluka o dodjeli ugovora (06.03.2018. godine) Odluka o dodjeli ugovora (16.03.2018.

  • 09. FEB '18.

  JN OP 1D/18 Stapleri, mrežice i ostali ugradni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 1D/18 za javnu nabavku dobara – stapleri, mrežice i ostali ugradni materijal po partijama za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 1D/18 Konkursna dokumentacija JN OP 1D/18 – pojašnjenje (14.02.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 1D/18 – izmjena (28.02.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP

  • 09. FEB '18.

  JN OP 3D/18 Lekovi van liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 3D/18 za javnu nabavku dobara – lekovi van liste lekova po partijama za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 3D/18 Konkursna dokumentacija JN OP 3D/18 – pojašnjenje (06.03.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 3D/18 – pojašnjenje (08.03.2018. godine) Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

  • 09. FEB '18.

  JN OP 4D/18 Citostatici sa D liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 4D/18 za javnu nabavku dobara – citostatici sa D liste lekova po partijama za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 4D/18 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma (16.03.2018. godine) Odluka o obustavi postupka (16.03.2018. godine) Obavještenje o obustavi postupka (26.03.2018. godine) Obavještenje o zaključenom okvirnom sporazumu

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas