• 21. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 25Д/17 Гориво

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 25Д/17 за јавну набавку добара – гориво (евро дизел, моторни бензин и течни нафтни гас), за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 25Д/17 Конкурсна документација ЈН МВ 25Д/17 – појашњење (21.07.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (27.07.2017. године) Конкурсна документација ЈН МВ 25Д/17 –

  • 17. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 40Д/17 Уградни материјал у хирургији

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 40Д/17 за јавну набавку добара – уградни материјал у хирургији, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 40Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 40Д/17 – појашњење (04.08.2017. године) Одлука о додјели уговора (11.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (25.08.2017. године) Обавјештење

  • 17. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 19У/17 Одржавање и поправка опреме у вешерају

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 19У/17 за јавну набавку услуга – одржавање опреме у вешерају, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 19У/17 Појашњење конкурсне документације (20.07.2017. године) Измјена конкурсне документације (20.07.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (20.07.2017. године) Обавјештење о продужењу рока за подношење понуде (20.07.2017.

  • 17. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 23Д/17 Средства за одржавање хигијене

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 23Д/17 за јавну набавку добара – Средства за одржавање хигијене, по партијама, за период од 12 мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 23Д/17 Одлука о додјели уговора (04.08.2017. године)

  • 14. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 18Д/17 Разни ситан инвентар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 18Д/17 за јавну набавку добара – разни ситан инвентар. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 18Д/17 Одлука о додјели уговора (14.08.2017. године) Одлука о обустави поступка (14.08.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (15.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (23.08.2017. године)

  • 14. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 16У/17 Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 16У/17 за јавну набавку услуга – одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 16У/17 Одлука о додјели уговора (27.07.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (04.08.2017. године)

  • 14. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 15У/17 Одржавање здравственог информационог система „HELIANT“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 15У/17 за јавну набавку услуга – одржавање здравственог информационог система „HELIANT„. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 15У/17 Одлука о додјели уговора (27.07.2017. године)

  • 14. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 18У/17 Одржавање рачунарске опреме, штампача, монитора и УПС уређаја

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 18У/17 за јавну набавку услуга – одржавање рачунарске опреме, штампача, монитора и УПС уређаја. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 18У/17 Обавјештење о заљученом уговору (07.08.2017. године)

  • 10. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 39Д/17 Систем за компјутерску радиографију и робот снимач

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 39Д/17 за јавну набавку добара – систем за компјутерску радиографију и робот снимач. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 39Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 39Д/17 – измјене и допуне (17.07.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 39Д/17 – појашњење (17.07.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 39Д/17 – пречишћени текст (17.07.2017. године) Конкурсна документација

  • 07. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 11У/17 Преузимање цитотоксичног, хемијског и фармацеутског материјала

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 11У/17 за јавну набавку услуга – преузимање цитотоксичног, хемијског и фармацеутског материјала. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 11У/17 Обавјештење о закљученом уговору (09.08.2017. године)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас