• 07. JULA '17.

  JN MV 11U/17 Preuzimanje citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog materijala

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 11U/17 za javnu nabavku usluga – preuzimanje citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog materijala. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 11U/17 Obavještenje o zaključenom ugovoru (09.08.2017. godine)

  • 07. JULA '17.

  JN MV 10U/17 Održavanje računarske opreme, monitora, štampača u UPS uređaja

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 10U/17 za javnu nabavku usluga – održavanje računarske opreme, monitora, štampača u UPS uređaja. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 10U/17

  • 07. JULA '17.

  JN MV 22D/17 Potrošni materijal za odlaganje, pakovanje i tretman infektivnog medicinskog otpada

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 22D/17 za javnu nabavku dobara – potrošni materijal za odlaganje, pakovanje i tretman infektivnog medicinskog otpada. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 22D/17 Odluka o dodjeli ugovora (27.07.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (03.08.2017. godine)

  • 07. JULA '17.

  JN MV 19D/17 Potrošni materijal za sprovođenje mjera bezbjednosti na radu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 19D/17 za javnu nabavku dobara – potrošni materijal za sprovođenje mjera bezbjednosti na radu. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 19D/17 Odluka o obustavi postupka (27.07.2017. godine) Obavještenje o obustavi postupka (03.08.2017. godine)

  • 07. JULA '17.

  JN MV 17D/17 Bolnički inventar

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 17D/17 za javnu nabavku dobara – bolnički inventar. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 17D/17 Odluka o dodjeli ugovora (27.07.2017. godine) Odluka o obustavi postupka – partija 2 (27.07.2017. godine) Obavještenje o obustavi postupka (03.08.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (03.08.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru

  • 07. JULA '17.

  JN MV 17U/17 Kontrola i održavanje PP opreme, obuka i provjera znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 17U/17 za javnu nabavku usluga – kontrola i održavanje PP opreme, obuka i provjera znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 17U/17 Odluka o dodjeli ugovora (31.07.2017. godine) Obaavještenje o zaključenom ugovoru (16.08.2017. godine)

  • 07. JULA '17.

  JN MV 12D/17 Sitan medicinski inventar

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 12D/17 za javnu nabavku dobara – sitan medicinski inventar. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 12D/17 Obavještenje o zaključenom ugovoru (07.08.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (18.08.2017. godine)

  • 07. JULA '17.

  JN MV 13D/17 Potrošni materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar za računarsku opremu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 13D/17 za javnu nabavku dobara – potrošni materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar za računarsku opremu. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 13D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (12.07.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (12.07.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (03.08.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (21.08.2017. godine)

  • 06. JULA '17.

  JN OP 38D/17 Sanitetski potrošni materijal i ostali medicinski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 38D/17 za javnu nabavku dobara – sanitetski potrošni materijal i ostali medicinski materijal, po partijama, za period do šest mjeseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 38D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (17.07.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (08.08.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora 1 (08.08.2017. godine) Obavještenje o

  • 03. JULA '17.

  JN MV 13U/17 Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbjednost (PPZ) – centrale za dojavu požara

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 13U/17 za javnu nabavku usluga – tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbjednost (PPZ) – centrale za dojavu požara, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 13U/17 Odluka o dodjeli ugovora (18.07.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (28.07.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (04.08.2017. godine)

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas