• 08. FEB '18.

  JN OP 2D/18 Lekovi sa D liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 2D/18 za javnu nabavku dobara – lekovi sa D liste lekova, po partijama, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 2D/18 Konkursna dokumentacija JN OP 2D/18 – pojašnjenje (14.02.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 2D/18 – pojašnjenje (20.02.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 2D/18

  • 08. FEB '18.

  JN OP 7D/18 Sanitetski i drugi potrošni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 7D/18 za javnu nabavku dobara – sanitetski i drugi potrošni materijal, po partijama, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 7D/18 Konkursna dokumentacija JN OP 7D/18 – pojašnjenje (09.02.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 7D/18 – izmjena (12.02.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 7D/18 –

  • 02. FEB '18.

  JN OP 1U/18 Servisiranje i održavanje Philips CT Brilliance 64

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 1U/18 za javnu nabavku usluga – servisiranje i održavanje Philips CT Brilliance 64. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 1U/18 Konkursna dokumentacija JN OP 1U/18 – izmjena (21.02.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 1U/18 – prečišćeni tekst (21.02.2018. godine) Odluka o dodjeli ugovora (07.03.2018. godine) Obavještenje o zaključenom

  • 24. JAN '18.

  JN MV 1U/18 Usluge održavanja higijene – nova poliklinika KBC „Bežanijska kosa“

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 1U/18 za javnu nabavku usluga – usluge održavanja higijene – nova poliklinika KBC „Bežanijska kosa“. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 1U/18 Odluka o dodjeli ugovora (02.02.2018. godine)

  • 17. JAN '18.

  JN Oglas za davanje u zakup prostora – obavljanje delatnosti postupanja sa umrlim licima

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala oglas za davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini, čiji je korisnik KB Centar, putem javnog nadmetanja, a radi obavljanja delatnosti postupanja sa umrlim licima.

  • 12. JAN '18.

  Privremeni plan javnih nabavki za 2018. godinu

  privremeni plan javnih nabavki za 2018 godinu 20180112
  • 05. JAN '18.

  JN OP 91D/17 Prehrambeni proizvodi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 91D/17 za javnu nabavku dobara – prehrambeni proizvodi, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 91D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 91D/17 – pojašnjenje (19.01.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 91D/17 – izmjena (19.01.2018. godine) Obavještenje o produženju roka (19.01.2018. godine) Odluka o dodjeli ugovora (07.02.2018. godine) Odluka o izmjeni odluke

  • 29. DEC '17.

  JN OP 93D/17 Sanitetski potrošni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 93D/17 za javnu nabavku dobara – sanitetski potrošni materijal, po partijama, za period do tri meseca. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 93D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 93D/17 – pojašnjenje (10.01.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 93D/17 – izmjena (10.01.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 93D/17 – prečišćeni

  • 28. DEC '17.

  JN MV 29U/17 Usluge održavanja higijene – nova poliklinika KBC „Bežanijska kosa“

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 29U/17 za javnu nabavku usluga – usluge održavanja higijene – nova poliklinika KBC „Bežanijska kosa“. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 29U/17 Odluka o obustavi postupka (15.01.2018. godine) Obavještenje o obustavi postupka (23.01.2018. godine)

  • 27. DEC '17.

  JN OP 92D/17 Ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 92D/17 za javnu nabavku dobara – ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal), po partijama, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 92D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 92D/17 – pojašnjenje (12.01.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 92D/17 – izmjena (12.01.2018. godine) Konkursna dokumentacija JN

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas