• 03. АВГ '17.

  ЈН ОП 37Д/17 Медицинска опрема – операционе лампе

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 37Д/17 за јавну набавку добара – медицинска опрема (операционе лампе). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 37Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 37Д/17 – појашњење (07.08.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 37Д/17 – измјене и допуне (07.08.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 37Д/17 – пречишћени текст (07.08.2017.

  • 01. АВГ '17.

  ЈН ОП 46Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 46Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 46Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 46Д/17 – појашњење (07.08.2017. године) Одллука о додјели уговора (01.09.2017. године) Одлука о обустави поступка (05.09.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1

  • 01. АВГ '17.

  ЈН ОП 35Д/17 Медицинска опрема – инфузионе пумпе

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 35Д/17 за јавну набавку добара – медицинска опрема (инфузионе пумпе). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 35Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 35Д/17 – појашњење (10.08.2017. године) Одлука о обустави потупка (16.08.2017. године)

  • 01. АВГ '17.

  ЈН ОП 34Д/17 Медицинска опрема – аспиратори

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 34Д/17 за јавну набавку добара – медицинска опрема (аспиратори). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 34Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 34Д/17 – појашњење (21.08.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 34Д/17 – измјене (21.08.2017. године) Конкурсна документациј ЈН ОП 34Д/17 – пречишћени текст (21.08.2017. године) Обавјештење о продужењу

  • 01. АВГ '17.

  ЈН ОП 32Д/17 Медицинска опрема – цистоскоп са радним каналом за литотрипсију мокраћне бешике

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 32Д/17 за јавну набавку добара – медицинска опрема (цистоскоп са радним каналом за литотрипсију мокраћне бешике). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 32Д/17 Одлука о додјели уговора (07.09.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (20.10.2017. године)

  • 27. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 26Д/17 Инструменти за лапароскопију и ултразвучна кадица

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 26Д/17 за јавну набавку добара – инструменти за лапароскопију и ултразвучна кадица. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 26Д/17 Конкурсна документација ЈН МВ 26Д/17 – појашњење (27.07.2017. године) Конкурсна документација ЈН МВ 26Д/17 – измјена (27.07.2017. године) Конкурсна документација ЈН МВ 26Д/17 – пречишћени текст (27.07.2017. године) Обавјештење о продужењу

  • 27. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 45Д/17 Санитетски потрошни и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 45Д/17 за јавну набавку добара – санитетски потрошни и лабораторијски материјал, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 45Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 45Д/17 – појашњење (09.08.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 45Д/17 – измјене и допуне (09.08.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП

  • 27. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 44Д/17 Лијек са Д листе (Atenuirani bacili M. bovis – soj BCG)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 44Д/17 за јавну набавку добара – лијек са Д листе (Atenuirani bacili M. bovis – soj BCG), за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 44Д/17 Одлука о додјели уговора (23.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (14.09.2017. године)

  • 26. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 21Д/17 Болесничка постељина и остало платно

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 21Д/17 за јавну набавку добара – болесничка постељина и остало платно. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 21Д/17 Одлука о додјели уговора (17.08.2017. године) Одлука о обустави поступка (17.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (17.08.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (25.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору

  • 25. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 33Д/17 Медицинска опрема (респиратор)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 33Д/17 за јавну набавку добара – медицинска опрема (респиратор). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 33Д/17 Одлука о додјели уговора (07.09.2017. године) Обавјештеењ о закљученом уговору (20.10.2017. године)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас