• 29. NOV '17.

  JN OP 79D/17 Lekovi van liste lekova

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 79D/17 za javnu nabavku dobara – lekovi van liste lekova, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 79D/17 Odluka o dodjeli ugovora (19.12.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (10.01.2018. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (12.01.2018. godine)

  • 24. NOV '17.

  JN MV 36D/17 Rezervni dijelovi za servere i mrežu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 36D/17 za javnu nabavku dobara – rezervni dijelovi za servere i mrežu. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 36D/17

  • 24. NOV '17.

  JN OP 68D/17 Elektrokauter (medicinska oprema)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 68D/17 za javnu nabavku dobara – elektrokauter (medicinska oprema). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 68D/17

  • 24. NOV '17.

  JN OP 66D/17 Aparat za timpanometriju (medicinska oprema)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 66D/17 za javnu nabavku dobara – aparat za timpanometriju (medicinska oprema). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 66D/17

  • 24. NOV '17.

  JN OP 63D/17 Radiološki ultrazvučni aparat (medicinska oprema)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 63D/17 za javnu nabavku dobara – radiološki ultrazvučni aparat (medicinska oprema). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 63D/17 Obavještenje o produženju roka za podnošenje ponude (24.11.2017. godine)

  • 24. NOV '17.

  JN OP 62D/17 Mobilni video intubacioni endoskop (medicinska oprema)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 62D/17 za javnu nabavku dobara – mobilni video intubacioni endoskop (medicinska oprema). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 62D/17

  • 24. NOV '17.

  JN OP 61D/17 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 61D/17 za javnu nabavku dobara – laboratorijski reagensi i potrošni materijal, po partijama, za period do tri meseca. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 61D/17

  • 23. NOV '17.

  JN OP 74D/17 Respirator za mehaničku ventilaciju (medicinska oprema)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 74D/17 za javnu nabavku dobara – respirator za mehaničku ventilaciju (medicinska oprema). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 74D/17

  • 23. NOV '17.

  JN MV 2R/17 Tekuće popravke fontane

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 2R/17 za javnu nabavku radova – tekuće popravke fontane. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 2R/17

  • 20. NOV '17.

  JN OP 76D/17 Intramedularni klin za proksimalni femur

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 76D/17 za javnu nabavku dobara – intramedularni klin za proksimalni femur, za period do dva meseca. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 76D/17 Odluka o dodjeli ugovora (07.12.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (21.12.2017. godine)

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas