• 26. MAJA '17.

  JN OP 26D/17 Sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 26D/17 za javnu nabavku dobara – sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju po partijama za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 26D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 26D/17 – pojašnjenje (07.06.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 26D/17 – izmjene i dopune (07.06.2017. godine) Konkursna dokumentacija

  • 24. MAJA '17.

  JN MV 3D/17 Licence za proširenje PACS-a

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 3D/17 za javnu nabavku dobara – licence za proširenje PACS-a. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 3D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (29.05.2017. godine) Izmjena i dopuna konkursne dokumentacije (29.05.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečišćeni tekst (29.05.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (29.05.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (09.06.2017. godine) Odluka o izmjeni

  • 24. MAJA '17.

  JN MV 1D/17 Nabavka računarske opreme (storage)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 1D/17 za javnu nabavku dobara – računarske opreme (storage). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 1D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (29.05.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečešćeni tekst (29.05.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (29.05.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (16.06.2017. godine)

  • 24. MAJA '17.

  JN MV 15D/17 Odeća za operacione sale

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 15D/17 za javnu nabavku dobara – odeća za operacione sale. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 15D/17 Izmjene i dopune konkursne dokumentacije (01.06.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (01.06.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (16.06.2017. godine) Obavještenje o obustavi postupka (22.06.2017. godine)

  • 24. MAJA '17.

  JN MV 8U/17 Redovno i periodično održavanje dizel agregata

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 8U/17 za javnu nabavku usluga – redovno i periodično održavanje dizel elektro agregata za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 8U/17 Odluka o dodjeli ugovora (09.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (21.06.2017. godine)

  • 23. MAJA '17.

  JN OP 4U/17 Servis i održavanje Philips CT Briliance 64

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 4U/17 za javnu nabavku usluga – servis i održavanje Philips CT Briliance 64 za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 4U/17 Odluka o dodjeli ugovora (08.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (27.06.2017. godine)

  • 19. MAJA '17.

  JN OP 24D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 24D/17 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 24D/17 Pojašnjenje konkursne dokumetnacije (25.05.2017. godine) Izmjene i dopune konkursne dokumentacije (29.05.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečišćeni tekst (29.05.2017. godine) Pojašnjenje konkursne dokumentacije (31.05.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (12.06.2017.

  • 19. MAJA '17.

  JN MV 14D/17 Sredstva za održavanje higijene po partijama

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 14D/17 za javnu nabavku dobara – sredstva za održavanje higijene po partijama za period od 12 meseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 14D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (22.05.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (12.06.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (12.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (22.06.2017.

  • 17. MAJA '17.

  JN OP 25D/17 Nabavka tonera, fotokonduktora i ribon traka

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 25D/17 za javnu nabavku dobara – tonera, fotokonduktora i ribon traka. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija JN OP 25D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (24.05.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (12.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (20.06.2017. godine)

  • 15. MAJA '17.

  JN PP 1U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN PP 1U/17 za servisiranje i popravku medicinske opreme po partijama za period do godinu dana.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas