• 20. JUNA '17.

  JN OP 30D/17 LCP za distalni femur

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 30D/17 za javnu nabavku dobara – LCP za distalni femur, za period do šest mjeseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 30D/17 Odluka o dodjeli ugovora (12.07.2017. godine)

  • 19. JUNA '17.

  JN OP 31D/17 Set za angiografske procedure

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 31D/17 za javnu nabavku dobara – set za angiografske procedure. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 31D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (26.06.2017. godine) Izmjena konkursne dokumentacije (29.06.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečišćeni tekst (29.06.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (14.07.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (01.08.2017. godine)

  • 16. JUNA '17.

  JN OP 22D/17 Centralna jedinica sa sistemom stacionarnih i transportnih monitora za intenzivnu koronarnu jedinicu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 22D/17 za javnu nabavku dobara – centralna jedinica sa sistemom stacionarnih i transportnih monitora za intenzivnu koronarnu jedinicu. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 22D/17

  • 16. JUNA '17.

  JN MV 11D/17 Instrumenti za laparaskopiju i ultrazvučne kadice

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 11D/17 za javnu nabavku dobara – instrumenti za laparaskopiju i ultrazvučne kadice. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 11D/17

  • 16. JUNA '17.

  JN OP 29D/17 Hirurški šavni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 29D/17 za javnu nabavku dobara – hirurški šavni materijal, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 29D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (20.06.2017. godine) Izmjena konkursne dokumentacije (20.06.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečišćeni tekst (20.06.2017. godine) Pojašnjenje konkursne dokumentacije (26.06.2017. godine) Izmjena konkursne dokumentacije (26.06.2017. godine) Konkursna dokumentacija –

  • 13. JUNA '17.

  JN MV 12U/17 Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 12U/17 za javnu nabavku usluga – nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite u objektima KBC ”Bežanijska kosa”, za period do četiri meseca. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 12U/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (16.06.2017. godine) Izmjena konkursne dokumentacije (16.06.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečišćeni tekst (16.06.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (16.06.2017.

  • 13. JUNA '17.

  JN PP 5D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN PP 5D/17 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal po partijama. Obavještenje o pokretanju postupka Konkursna dokumentacija JN PP 5D/17 Odluka o obustavi postupka (22.06.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (22.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (01.08.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (01.08.2017. godine) Obavještenje o

  • 12. JUNA '17.

  JN PP 2U/17 Servisiranje i popravka aparata za anesteziju ”Saturn Evo“

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN PP 2U/17 za javnu nabavku usluga – nabavka usluge servisiranja i popravke aparata za anesteziju ”Saturn Evo“ proizvođača Medec, za period do godinu dana. Odluka o dodjeli ugovora (12.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (22.06.2017. godine)

  • 09. JUNA '17.

  JN MV 20D/17 Rezervni delovi za opremu proizvođača „Karl Storz“

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 20D/17 za javnu nabavku dobara – rezervni delovi za opremu proizvođača „Karl Storz“. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 20D/17 Odluka o dodjeli ugovora (20.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (26.06.2017. godine)

  • 09. JUNA '17.

  JN OP 28D/17 Lekovi sa D liste i lekovi van liste

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 28D/17 za javnu nabavku dobara – lekovi sa D liste i lekovi van liste, po partijama, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 28D/17 Odluka o dodjeli ugovora (28.06.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (28.06.2017. godine) Obavještenje o obustavi postupka (28.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas