• 26. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 21Д/17 Болесничка постељина и остало платно

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 21Д/17 за јавну набавку добара – болесничка постељина и остало платно. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 21Д/17 Одлука о додјели уговора (17.08.2017. године) Одлука о обустави поступка (17.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (17.08.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (25.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору

  • 25. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 33Д/17 Медицинска опрема (респиратор)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 33Д/17 за јавну набавку добара – медицинска опрема (респиратор). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 33Д/17 Одлука о додјели уговора (07.09.2017. године) Обавјештеењ о закљученом уговору (20.10.2017. године)

  • 25. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 4Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 4Р/17 за јавну набавку радова – радови на адаптацији простора за рендген салу. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 4Р/17 Конкурсна документација ЈН ОП 4Р/17 – појашњење (16.08.2017. године) Одлука о обустави поступка (07.09.2017. године)

  • 21. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 42Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 42Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 42Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 42Д/17 – појашњење (28.07.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 42Д/17 – измјене и допуне (28.07.2017. године) Одлука о додјели уговора (14.08.2017. године) Обавјештење о закљученом

  • 21. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 41Д/17 Медицински гасови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 41Д/17 за јавну набавку добара – медицински гасови. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 41Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 41Д/17 – измјене и допуне (01.08.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 41Д/17 – појашњење (01.08.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 41Д/17 – пречишћени текст (01.08.2017. године) Одлука о додјели уговора (01.09.2017. године)

  • 21. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 25Д/17 Гориво

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 25Д/17 за јавну набавку добара – гориво (евро дизел, моторни бензин и течни нафтни гас), за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 25Д/17 Конкурсна документација ЈН МВ 25Д/17 – појашњење (21.07.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (27.07.2017. године) Конкурсна документација ЈН МВ 25Д/17 –

  • 17. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 40Д/17 Уградни материјал у хирургији

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 40Д/17 за јавну набавку добара – уградни материјал у хирургији, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 40Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 40Д/17 – појашњење (04.08.2017. године) Одлука о додјели уговора (11.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (25.08.2017. године) Обавјештење

  • 17. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 19У/17 Одржавање и поправка опреме у вешерају

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 19У/17 за јавну набавку услуга – одржавање опреме у вешерају, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 19У/17 Појашњење конкурсне документације (20.07.2017. године) Измјена конкурсне документације (20.07.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (20.07.2017. године) Обавјештење о продужењу рока за подношење понуде (20.07.2017.

  • 17. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 23Д/17 Средства за одржавање хигијене

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 23Д/17 за јавну набавку добара – Средства за одржавање хигијене, по партијама, за период од 12 мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 23Д/17 Одлука о додјели уговора (04.08.2017. године)

  • 14. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 18Д/17 Разни ситан инвентар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 18Д/17 за јавну набавку добара – разни ситан инвентар. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 18Д/17 Одлука о додјели уговора (14.08.2017. године) Одлука о обустави поступка (14.08.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (15.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (23.08.2017. године)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас