• 06. SEP '17.

  JN OP 49D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 49D/17 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 49D/17 Odluka o dodjeli ugovora (03.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (26.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (30.11.2017. godine)

  • 04. SEP '17.

  JN MV 30D/17 Potrošni materijal za aparate „Force Triad“ i „Force FX“

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 30D/17 za javnu nabavku dobara – potrošni materijal za aparate „Force Triad“ i „Force FX„, po partijama za period do devet mjeseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 30D/17 Odluka o dodjeli ugovora (19.09.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (27.09.2017. godine)

  • 04. SEP '17.

  JN OP 50D/17 Sanitetski potrošni i ostali medicinski materijal za aparate „Force Triad“ i „Force FX“

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 50D/17 za javnu nabavku dobara – sanitetski potrošni i ostali medicinski materijal za aparate „Force Triad“ i „Force FX„, po partijama za period do devet mjeseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 50D/17 Odluka o dodjeli ugovora (22.09.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (02.10.2017. godine)

  • 01. SEP '17.

  JN MV 24D/17 Uniforme za operacione sale

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 24D/17 za javnu nabavku dobara – uniforme za operacione sale. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 24D/17 Odluka o dodjeli ugovora (20.10.2017. godine)

  • 31. AVG '17.

  JN OP 7U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 7U/17 za javnu nabavku usluga – servisiranje i popravka medicinske opreme, po partijama za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 7U/17 Obavještenje o produženju roka (15.09.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 7U/17 – izmjena (15.09.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 7U/17 – pojašnjenje (15.09.2017. godine)

  • 17. AVG '17.

  JN OP 48D/17 Centrifuga sa hlađenjem

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 48D/17 za javnu nabavku dobara – centrifuga sa hlađenjem. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 48D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 48D/17 – pojašnjenje (04.09.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (18.09.2017. godine) Odluka o izmjeni odluke o dodjeli ugovora (02.10.2017. godine)

  • 11. AVG '17.

  JN MV 28D/17 Rezervni dijelovi za aparat ”Philips Respironics” model ”Alice PDx”

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 28D/17 za javnu nabavku dobara – rezervni dijelovi za aparat ”Philips Respironics” model ”Alice PDx”. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 28D/17 Odluka o dodjeli ugovora (01.09.2017. godine) Obavještenje o dodjeli ugovora (19.09.2017. godine)

  • 09. AVG '17.

  JN MV 27D/17 Papirna galanterija

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 27D/17 za javnu nabavku dobara – papirna galanterija. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 27D/17 Odluka o dodjeli ugovora (28.08.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (19.09.2017. godine)

  • 08. AVG '17.

  JN MV 29D/17 Hemijska sredstva i materijal za čišćenje i održavanje higijene

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 29D/17 za javnu nabavku dobara – hemijska sredstva i materijal za čišćenje i održavanje higijene, po partijama, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 29D/17 Odluka o dodjeli ugovora (28.08.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (14.09.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (19.09.2017.

  • 04. AVG '17.

  JN OP 47D/17 Digitalni angiografski aparat za​ kardiološke dijagnostičke i interventne procedure sa projektovanjem i izvođenjem radova na adaptaciji prostora, montažom i opremanjem po sistemu „ključ u ruke“

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 47D/17 za javnu nabavku dobara – digitalni angiografski aparat za​ kardiološke dijagnostičke i interventne procedure sa projektovanjem i izvođenjem radova na adaptaciji prostora, montažom i opremanjem po sistemu „ključ u ruke“. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 47D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 47D/17 – pojašnjenje (18.08.2017.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas