• 24. OKT '17.

  JN MV 34D/17 Proizvodi od plastike (sitan inventar)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 34D/17 za javnu nabavku dobara – proizvodi od plastike (sitan inventar). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 34D/17 Odluka o dodjeli ugovora (09.11.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (09.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (06.12.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (06.12.2017. godine)

  • 24. OKT '17.

  JN OP 10U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 10U/17 za javnu nabavku usluga – servisiranje i popravka medicinske opreme, po partijama, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 10U/17 Odluka o dodjeli ugovora (13.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (27.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (19.12.2017. godine)

  • 23. OKT '17.

  JN MV 33D/17 Rezervni dijelovi za aparat ”HITACHI AVIUS”, sa zamjenom

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 33D/17 za javnu nabavku dobara – rezervni dijelovi za aparat ”HITACHI AVIUS”, sa zamjenom. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 33D/17 Konkursna dokumentacija JN MV 33D/17 – pojašnjenje (25.10.2017. godine) Odluka o dodjeli ugvoora (01.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (16.11.2017. godine)

  • 23. OKT '17.

  JN MV 32D/17 Sredstva za pranje i beljenje veša

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 32D/17 za javnu nabavku dobara – sredstva za pranje i beljenje veša, za period do šest meseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 32D/17 Odluka o dodjeli ugovora (03.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (20.11.2017. godine)

  • 20. OKT '17.

  JN MV 20U/17 Ispitivanje otpada (infektivni medicinski otpad)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 20U/17 za javnu nabavku usluga – ispitivanje otpada (infektivni medicinski otpad). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 20U/17 Odluka o dodjeli ugovora (20.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (20.10.2017. godine)

  • 20. OKT '17.

  JN MV 21U/17 Održavanje i provera gasnih instalacija u KBC „Bežanijska kosa“ (medicinski kiseonik, azot oksidul, vazduh, vakuum)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 21U/17 za javnu nabavku usluga – održavanje i provera gasnih instalacija u KBC „Bežanijska kosa“ (medicinski kiseonik, azot oksidul, vazduh, vakuum). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 21U/17 Odluka o dodjeli ugovora (20.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (20.10.2017. godine)

  • 20. OKT '17.

  JN MV 1R/17 Tekuće popravke i održavanje zgrada KBC ”Bežanijska kosa”

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 1R/17 za javnu nabavku radova – tekuće popravke i održavanje zgrada KBC ”Bežanijska kosa”. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 1R/17 Odluka o dodjeli ugovora (20.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (24.11.2017. godine)

  • 20. OKT '17.

  JN OP 5R/17 Radovi na adaptaciji prostora za rendgen salu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 5R/17 za javnu nabavku radova – radovi na adaptaciji prostora za rendgen salu. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 5R/17 – prečišćeni tekst (20.10.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 5R/17 – izmjena (20.10.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (24.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (24.11.2017. godine)

  • 20. OKT '17.

  JN OP 3R/17 Izgradnja okna za lift ”ATLAS Gigas” proizvođača ”Kleemann”

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 3R/17 za javnu nabavku radova – izgradnja okna za lift ”ATLAS Gigas” proizvođača ”Kleemann”. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 3R/17 Konkursna dokumentacija JN OP 3R/17 – izmjena (20.10.2017. godine) Obavještenje o produženju roka 1 (20.10.2017. godine) Obavještenje o produženju roka 2 (20.10.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora

  • 20. OKT '17.

  JN MV 23U/17 Održavanje i popravka opreme u kuhinji

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 23U/17 za javnu nabavku usluga – održavanje i popravka opreme u kuhinji, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 23U/17 Odluka o dodjeli ugovora (03.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (09.11.2017. godine)

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas