• 17. NOV '17.

  JN MV 24U/17 Uslužno pranje i peglanje veša

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 24U/17 za javnu nabavku usluga – uslužno pranje i peglanje veša, za period do tri meseca. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 24U/17 Obavještenje o podnijetom zahtjevu za zaštitu prava (02.12.2017. godine)

  • 17. NOV '17.

  JN OP 75D/17 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 75D/17 za javnu nabavku dobara – laboratorijski reagensi i potrošni materijal, po partijama, za period od pet mjeseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 75D/17

  • 16. NOV '17.

  JN MV 44D/17 Rezervni dijelovi za sterilizator „Belimed“

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 44D/17 za javnu nabavku dobara – rezervni dijelovi za sterilizator „Belimed„. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 44D/17 Odluka o dodjeli ugovora (05.12.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (29.12.2017. godine)

  • 16. NOV '17.

  JN MV 43D/17 Računarska oprema (računari)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 43D/17 za javnu nabavku dobara – računarska oprema (računari). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 43D/17 Konkursna dokumentacija JN MV 43D/17 – pojašnjenje (21.11.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (29.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (13.12.2017. godine)

  • 12. NOV '17.

  JN OP 67D/17 Potrošni zanatski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 67D/17 za javnu nabavku dobara – potrošni zanatski materijal. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 67D/17 Odluka o dodjeli ugovora (15.12.2017. godine)

  • 12. NOV '17.

  JN OP 72D/17 Sanitetski potrošni materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 72D/17 za javnu nabavku dobara – sanitetski potrošni materijal, po partijama, za period do tri mjeseca. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 72D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 72D/17 – pojašnjenje (17.11.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 72D/17 – izmjena (21.11.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora 1 (07.12.2017. godine) Obavještenje

  • 12. NOV '17.

  JN OP 71D/17 Lijekovi van liste lijekova ”Trastuzumab” ampule

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 71D/17 za javnu nabavku dobara – lijekovi van liste lijekova ”Trastuzumab” ampule, za period do šest mjeseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 71D/17 Odluka o dodjeli ugovora (04.12.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (28.12.2017. godine)

  • 08. NOV '17.

  JN MV 35D/17 Nabavka napitaka za reprezentaciju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 35D/17 za javnu nabavku dobara – nabavka napitaka za reprezentaciju, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 35D/17 Odluka o dodjeli ugovora (30.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (14.12.2017. godine)

  • 07. NOV '17.

  JN OP 64D/17 Alergeni

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 64D/17 za javnu nabavku dobara – alergeni. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 64D/17 Odluka o dodjeli ugovora (14.12.2017. godine)

  • 03. NOV '17.

  JN OP 65D/17 Lijekovi sa D liste i van liste

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 65D/17 za javnu nabavku dobara – lijekovi sa D liste i van liste, po partijama, za period do šest mjeseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 65D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 65D/17 – pojašnjenje (16.11.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (29.11.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (29.11.2017.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas