• 03. AVG '17.

  JN OP 43D/17 Medicinska oprema – videogastroskop

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 43D/17 za javnu nabavku dobara – medicinska oprema (videogastroskop). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 43D/17 Odluka o dodjeli ugovora (20.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (20.10.2017. godine)

  • 03. AVG '17.

  JN OP 37D/17 Medicinska oprema – operacione lampe

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 37D/17 za javnu nabavku dobara – medicinska oprema (operacione lampe). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 37D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 37D/17 – pojašnjenje (07.08.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 37D/17 – izmjene i dopune (07.08.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 37D/17 – prečišćeni tekst (07.08.2017.

  • 01. AVG '17.

  JN OP 46D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 46D/17 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal, po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 46D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 46D/17 – pojašnjenje (07.08.2017. godine) Odlluka o dodjeli ugovora (01.09.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (05.09.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1

  • 01. AVG '17.

  JN OP 35D/17 Medicinska oprema – infuzione pumpe

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 35D/17 za javnu nabavku dobara – medicinska oprema (infuzione pumpe). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 35D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 35D/17 – pojašnjenje (10.08.2017. godine) Odluka o obustavi potupka (16.08.2017. godine)

  • 01. AVG '17.

  JN OP 34D/17 Medicinska oprema – aspiratori

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 34D/17 za javnu nabavku dobara – medicinska oprema (aspiratori). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 34D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 34D/17 – pojašnjenje (21.08.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 34D/17 – izmjene (21.08.2017. godine) Konkursna dokumentacij JN OP 34D/17 – prečišćeni tekst (21.08.2017. godine) Obavještenje o produženju

  • 01. AVG '17.

  JN OP 32D/17 Medicinska oprema – cistoskop sa radnim kanalom za litotripsiju mokraćne bešike

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 32D/17 za javnu nabavku dobara – medicinska oprema (cistoskop sa radnim kanalom za litotripsiju mokraćne bešike). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 32D/17 Odluka o dodjeli ugovora (07.09.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (20.10.2017. godine)

  • 27. JULA '17.

  JN MV 26D/17 Instrumenti za laparoskopiju i ultrazvučna kadica

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 26D/17 za javnu nabavku dobara – instrumenti za laparoskopiju i ultrazvučna kadica. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 26D/17 Konkursna dokumentacija JN MV 26D/17 – pojašnjenje (27.07.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN MV 26D/17 – izmjena (27.07.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN MV 26D/17 – prečišćeni tekst (27.07.2017. godine) Obavještenje o produženju

  • 27. JULA '17.

  JN OP 45D/17 Sanitetski potrošni i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 45D/17 za javnu nabavku dobara – sanitetski potrošni i laboratorijski materijal, po partijama, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 45D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 45D/17 – pojašnjenje (09.08.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 45D/17 – izmjene i dopune (09.08.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP

  • 27. JULA '17.

  JN OP 44D/17 Lijek sa D liste (Atenuirani bacili M. bovis – soj BCG)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 44D/17 za javnu nabavku dobara – lijek sa D liste (Atenuirani bacili M. bovis – soj BCG), za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 44D/17 Odluka o dodjeli ugovora (23.08.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (14.09.2017. godine)

  • 26. JULA '17.

  JN MV 21D/17 Bolesnička posteljina i ostalo platno

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 21D/17 za javnu nabavku dobara – bolesnička posteljina i ostalo platno. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 21D/17 Odluka o dodjeli ugovora (17.08.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (17.08.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (17.08.2017. godine) Obavještenje o obustavi postupka (25.08.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas