• 07. NOV '17.

  JN OP 64D/17 Alergeni

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 64D/17 za javnu nabavku dobara – alergeni. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 64D/17 Odluka o dodjeli ugovora (14.12.2017. godine)

  • 03. NOV '17.

  JN OP 65D/17 Lijekovi sa D liste i van liste

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 65D/17 za javnu nabavku dobara – lijekovi sa D liste i van liste, po partijama, za period do šest mjeseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 65D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 65D/17 – pojašnjenje (16.11.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (29.11.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (29.11.2017.

  • 01. NOV '17.

  JN OP 11U/17 Servisiranje i popravka ventilatora LTV1000

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 11U/17 za javnu nabavku usluga – servisiranje i popravka ventilatora LTV1000, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 11U/17 Odluka o obustavi postupka (20.11.2017. godine) Obavještenje o obustavi postupka (20.11.2017. godine)

  • 24. OKT '17.

  JN MV 34D/17 Proizvodi od plastike (sitan inventar)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 34D/17 za javnu nabavku dobara – proizvodi od plastike (sitan inventar). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 34D/17 Odluka o dodjeli ugovora (09.11.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (09.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (06.12.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (06.12.2017. godine)

  • 24. OKT '17.

  JN OP 10U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 10U/17 za javnu nabavku usluga – servisiranje i popravka medicinske opreme, po partijama, za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 10U/17 Odluka o dodjeli ugovora (13.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (27.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (19.12.2017. godine)

  • 23. OKT '17.

  JN MV 33D/17 Rezervni dijelovi za aparat ”HITACHI AVIUS”, sa zamjenom

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 33D/17 za javnu nabavku dobara – rezervni dijelovi za aparat ”HITACHI AVIUS”, sa zamjenom. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 33D/17 Konkursna dokumentacija JN MV 33D/17 – pojašnjenje (25.10.2017. godine) Odluka o dodjeli ugvoora (01.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (16.11.2017. godine)

  • 23. OKT '17.

  JN MV 32D/17 Sredstva za pranje i beljenje veša

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 32D/17 za javnu nabavku dobara – sredstva za pranje i beljenje veša, za period do šest meseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 32D/17 Odluka o dodjeli ugovora (03.11.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (20.11.2017. godine)

  • 20. OKT '17.

  JN MV 20U/17 Ispitivanje otpada (infektivni medicinski otpad)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 20U/17 za javnu nabavku usluga – ispitivanje otpada (infektivni medicinski otpad). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 20U/17 Odluka o dodjeli ugovora (20.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (20.10.2017. godine)

  • 20. OKT '17.

  JN MV 21U/17 Održavanje i provera gasnih instalacija u KBC „Bežanijska kosa“ (medicinski kiseonik, azot oksidul, vazduh, vakuum)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 21U/17 za javnu nabavku usluga – održavanje i provera gasnih instalacija u KBC „Bežanijska kosa“ (medicinski kiseonik, azot oksidul, vazduh, vakuum). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 21U/17 Odluka o dodjeli ugovora (20.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (20.10.2017. godine)

  • 20. OKT '17.

  JN MV 1R/17 Tekuće popravke i održavanje zgrada KBC ”Bežanijska kosa”

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 1R/17 za javnu nabavku radova – tekuće popravke i održavanje zgrada KBC ”Bežanijska kosa”. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 1R/17 Odluka o dodjeli ugovora (20.10.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (24.11.2017. godine)

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas