• 20. ОКТ '17.

  ЈН ОП 5Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 5Р/17 за јавну набавку радова – радови на адаптацији простора за рендген салу. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 5Р/17 – пречишћени текст (20.10.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 5Р/17 – измјена (20.10.2017. године) Одлука о додјели уговора (24.11.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (24.11.2017. године)

  • 20. ОКТ '17.

  ЈН ОП 3Р/17 Изградња окна за лифт ”ATLAS Gigas” произвођача ”Kleemann”

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 3Р/17 за јавну набавку радова – изградња окна за лифт ”ATLAS Gigas” произвођача ”Kleemann”. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 3Р/17 Конкурсна документација ЈН ОП 3Р/17 – измјена (20.10.2017. године) Обавјештење о продужењу рока 1 (20.10.2017. године) Обавјештење о продужењу рока 2 (20.10.2017. године) Одлука о додјели уговора

  • 20. ОКТ '17.

  ЈН МВ 23У/17 Одржавање и поправка опреме у кухињи

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 23У/17 за јавну набавку услуга – одржавање и поправка опреме у кухињи, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 23У/17 Одлука о додјели уговора (03.11.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (09.11.2017. године)

  • 17. ОКТ '17.

  ЈН ОП 60Д/17 Санитетски и други потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 60Д/17 за јавну набавку добара – санитетски и други потрошни материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 60Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 60Д/17 – измјена (18.10.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 60Д/17 – пречишћени текст (18.10.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 60Д/17 – појашњење (30.10.2017. године) Конкурсна

  • 12. ОКТ '17.

  ЈН ОП 59Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 59Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 59Д/17 Одлука о додјели уговора (16.11.2017. године) Одлука о обустави поступка (16.11.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (30.11.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (22.11.2017. године)

  • 06. ОКТ '17.

  ЈН ОП 58Д/17 Лијекови са Д листе и лијекови ван листе

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 58Д/17 за јавну набавку добара – лијекови са Д листе и лијекови ван листе, по партијама, за период до четири мјесеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 58Д/17 Одлука о додјели уговора (25.10.2017. године) Одлука о обустави поступка (25.10.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (25.10.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору

  • 05. ОКТ '17.

  ЈН ОП 57Д/17 Санитетски потрошни материјал за кардиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 57Д/17 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал за кардиологију, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 57Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 57Д/17 – појашњење (19.10.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 57Д/17 – измјена (19.10.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (19.10.2017. године) Одлука о додјели уговора (09.11.2017.

  • 29. СЕП '17.

  ЈН ОП 9У/17 Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објектима КБЦ „Бежанијска коса“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 9У/17 за јавну набавку услуга – физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објектима КБЦ „Бежанијска коса“. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 9У/17 Одлука о додјели уговора (01.11.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (16.11.2017. године)

  • 27. СЕП '17.

  ЈН ОП 56Д/17 Уградни материјал у хирургији

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 56Д/17 за јавну набавку добара – уградни материјал у хирургији, по партијама, за период до четири мјесеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 56Д/17 Одлука о додјели уговора (18.10.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (10.11.2017. године)

  • 22. СЕП '17.

  ЈН ОП 54Д/17 Имплантати у ортопедији (ендопротезе – кукови)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 54Д/17 за јавну набавку добара – имплантати у ортопедији (ендопротезе – кукови), по партијама, за период до три мјесеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 54Д/17 Одлука о додјели уговора (10.10.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (16.10.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (20.10.2017. године)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас