• 05. ОКТ '17.

  ЈН ОП 57Д/17 Санитетски потрошни материјал за кардиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 57Д/17 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал за кардиологију, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 57Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 57Д/17 – појашњење (19.10.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 57Д/17 – измјена (19.10.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (19.10.2017. године) Одлука о додјели уговора (09.11.2017.

  • 29. СЕП '17.

  ЈН ОП 9У/17 Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објектима КБЦ „Бежанијска коса“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 9У/17 за јавну набавку услуга – физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објектима КБЦ „Бежанијска коса“. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 9У/17 Одлука о додјели уговора (01.11.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (16.11.2017. године)

  • 27. СЕП '17.

  ЈН ОП 56Д/17 Уградни материјал у хирургији

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 56Д/17 за јавну набавку добара – уградни материјал у хирургији, по партијама, за период до четири мјесеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 56Д/17 Одлука о додјели уговора (18.10.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (10.11.2017. године)

  • 22. СЕП '17.

  ЈН ОП 54Д/17 Имплантати у ортопедији (ендопротезе – кукови)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 54Д/17 за јавну набавку добара – имплантати у ортопедији (ендопротезе – кукови), по партијама, за период до три мјесеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 54Д/17 Одлука о додјели уговора (10.10.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (16.10.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (20.10.2017. године)

  • 20. СЕП '17.

  ЈН МВ 22У/17 Услуге мобилне телефоније

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 22У/17 за јавну набавку услуга – услуге мобилне телефоније. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 22У/17 Конкурсна документација ЈН МВ 22У/17 – појашњење (22.09.2017. године) Конкурсна документација ЈН МВ 22У/17 – измјена (22.09.2017. године) Конкурсна документација ЈН МВ 22У/17 – пречишћени текст (22.09.2017. године)

  • 18. СЕП '17.

  ЈН ОП 53Д/17 Прехрамбени производи

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 53Д/17 за јавну набавку добара – прехрамбени производи, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 53Д/17 Конкурсна докуметнација ЈН ОП 53Д/17 – појашњење (22.09.2017. године) Конкурсна докуметнација ЈН ОП 53Д/17 – појашњење (02.10.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (02.10.2017. године) Одлука о додјели уговора (23.10.2017.

  • 09. СЕП '17.

  ЈН ОП 51Д/17 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 51Д/17 за јавну набавку добара – остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал), по партијама за период до три месеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 51Д/17 Одлука о додјели уговора (03.10.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (16.10.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (16.10.2017. године)

  • 08. СЕП '17.

  ЈН ОП 8У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 8У/17 за јавну набавку услуга – сервисирање и поправка медицинске опреме, по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 8У/17 Одлука о додјели уговора (29.09.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (06.10.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (11.10.2017. године)

  • 07. СЕП '17.

  ЈН МВ 31Д/17 Средства за одржавање хигијене

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 31Д/17 за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене, по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 31Д/17 Одлука о додјели уговора (20.10.2017. године)

  • 06. СЕП '17.

  ЈН ОП 49Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 49Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 49Д/17 Одлука о додјели уговора (03.10.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (26.10.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (30.11.2017. године)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас