• 04. СЕП '17.

  ЈН МВ 30Д/17 Потрошни материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 30Д/17 за јавну набавку добара – потрошни материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX„, по партијама за период до девет мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 30Д/17 Одлука о додјели уговора (19.09.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (27.09.2017. године)

  • 04. СЕП '17.

  ЈН ОП 50Д/17 Санитетски потрошни и остали медицински материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 50Д/17 за јавну набавку добара – санитетски потрошни и остали медицински материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX„, по партијама за период до девет мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 50Д/17 Одлука о додјели уговора (22.09.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (02.10.2017. године)

  • 01. СЕП '17.

  ЈН МВ 24Д/17 Униформе за операционе сале

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 24Д/17 за јавну набавку добара – униформе за операционе сале. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 24Д/17 Одлука о додјели уговора (20.10.2017. године)

  • 31. АВГ '17.

  ЈН ОП 7У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 7У/17 за јавну набавку услуга – сервисирање и поправка медицинске опреме, по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 7У/17 Обавјештење о продужењу рока (15.09.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 7У/17 – измјена (15.09.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 7У/17 – појашњење (15.09.2017. године)

  • 17. АВГ '17.

  ЈН ОП 48Д/17 Центрифуга са хлађењем

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 48Д/17 за јавну набавку добара – центрифуга са хлађењем. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 48Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 48Д/17 – појашњење (04.09.2017. године) Одлука о додјели уговора (18.09.2017. године) Одлука о измјени одлуке о додјели уговора (02.10.2017. године)

  • 11. АВГ '17.

  ЈН МВ 28Д/17 Резервни дијелови за апарат ”Philips Respironics” модел ”Alice PDx”

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 28Д/17 за јавну набавку добара – резервни дијелови за апарат ”Philips Respironics” модел ”Alice PDx”. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 28Д/17 Одлука о додјели уговора (01.09.2017. године) Обавјештење о додјели уговора (19.09.2017. године)

  • 09. АВГ '17.

  ЈН МВ 27Д/17 Папирна галантерија

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 27Д/17 за јавну набавку добара – папирна галантерија. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 27Д/17 Одлука о додјели уговора (28.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (19.09.2017. године)

  • 08. АВГ '17.

  ЈН МВ 29Д/17 Хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 29Д/17 за јавну набавку добара – хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 29Д/17 Одлука о додјели уговора (28.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (14.09.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (19.09.2017.

  • 04. АВГ '17.

  ЈН ОП 47Д/17 Дигитални ангиографски апарат за​ кардиолошке дијагностичке и интервентне процедуре са пројектовањем и извођењем радова на адаптацији простора, монтажом и опремањем по систему „кључ у руке“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 47Д/17 за јавну набавку добара – дигитални ангиографски апарат за​ кардиолошке дијагностичке и интервентне процедуре са пројектовањем и извођењем радова на адаптацији простора, монтажом и опремањем по систему „кључ у руке“. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 47Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 47Д/17 – појашњење (18.08.2017.

  • 03. АВГ '17.

  ЈН ОП 43Д/17 Медицинска опрема – видеогастроскоп

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 43Д/17 за јавну набавку добара – медицинска опрема (видеогастроскоп). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 43Д/17 Одлука о додјели уговора (20.10.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (20.10.2017. године)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас