• 30. MAJA '17.

  JN MV 16D/17 Nabavka napitaka za reprezentaciju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 16D/17 za javnu nabavku dobara – nabavka napitaka za reprezentaciju, po partijama.

  • 29. MAJA '17.

  JN OP 1R/17 Radovi na adaptaciji prostora za rendgen salu

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 1R/17 za javnu nabavku usluga – radovi na adaptaciji prostora za rendgen salu.

  • 26. MAJA '17.

  JN OP 27D/17 Prehrambeni proizvodi

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 27D/17 za javnu nabavku dobara – prehrambeni proizvodi po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 27D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (09.06.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (16.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 1 (29.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru 2 (29.06.2017. godine)

  • 26. MAJA '17.

  JN OP 26D/17 Sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 26D/17 za javnu nabavku dobara – sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju po partijama za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 26D/17 Konkursna dokumentacija JN OP 26D/17 – pojašnjenje (07.06.2017. godine) Konkursna dokumentacija JN OP 26D/17 – izmjene i dopune (07.06.2017. godine) Konkursna dokumentacija

  • 24. MAJA '17.

  JN MV 3D/17 Licence za proširenje PACS-a

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 3D/17 za javnu nabavku dobara – licence za proširenje PACS-a. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 3D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (29.05.2017. godine) Izmjena i dopuna konkursne dokumentacije (29.05.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečišćeni tekst (29.05.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (29.05.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (09.06.2017. godine) Odluka o izmjeni

  • 24. MAJA '17.

  JN MV 1D/17 Nabavka računarske opreme (storage)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 1D/17 za javnu nabavku dobara – računarske opreme (storage). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 1D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (29.05.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečešćeni tekst (29.05.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (29.05.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (16.06.2017. godine)

  • 24. MAJA '17.

  JN MV 15D/17 Odeća za operacione sale

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 15D/17 za javnu nabavku dobara – odeća za operacione sale. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 15D/17 Izmjene i dopune konkursne dokumentacije (01.06.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (01.06.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (16.06.2017. godine) Obavještenje o obustavi postupka (22.06.2017. godine)

  • 24. MAJA '17.

  JN MV 8U/17 Redovno i periodično održavanje dizel agregata

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 8U/17 za javnu nabavku usluga – redovno i periodično održavanje dizel elektro agregata za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 8U/17 Odluka o dodjeli ugovora (09.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (21.06.2017. godine)

  • 23. MAJA '17.

  JN OP 4U/17 Servis i održavanje Philips CT Briliance 64

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 4U/17 za javnu nabavku usluga – servis i održavanje Philips CT Briliance 64 za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 4U/17 Odluka o dodjeli ugovora (08.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (27.06.2017. godine)

  • 19. MAJA '17.

  JN OP 24D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 24D/17 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 24D/17 Pojašnjenje konkursne dokumetnacije (25.05.2017. godine) Izmjene i dopune konkursne dokumentacije (29.05.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečišćeni tekst (29.05.2017. godine) Pojašnjenje konkursne dokumentacije (31.05.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (12.06.2017.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas