• 24. MAJA '17.

  JN MV 1D/17 Nabavka računarske opreme (storage)

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 1D/17 za javnu nabavku dobara – računarske opreme (storage). Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 1D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (29.05.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečešćeni tekst (29.05.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (29.05.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (16.06.2017. godine)

  • 24. MAJA '17.

  JN MV 15D/17 Odeća za operacione sale

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 15D/17 za javnu nabavku dobara – odeća za operacione sale. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 15D/17 Izmjene i dopune konkursne dokumentacije (01.06.2017. godine) Obavještenje o produženju roka (01.06.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (16.06.2017. godine) Obavještenje o obustavi postupka (22.06.2017. godine)

  • 24. MAJA '17.

  JN MV 8U/17 Redovno i periodično održavanje dizel agregata

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 8U/17 za javnu nabavku usluga – redovno i periodično održavanje dizel elektro agregata za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 8U/17 Odluka o dodjeli ugovora (09.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (21.06.2017. godine)

  • 23. MAJA '17.

  JN OP 4U/17 Servis i održavanje Philips CT Briliance 64

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 4U/17 za javnu nabavku usluga – servis i održavanje Philips CT Briliance 64 za period do godinu dana. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 4U/17 Odluka o dodjeli ugovora (08.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (27.06.2017. godine)

  • 19. MAJA '17.

  JN OP 24D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 24D/17 za javnu nabavku dobara – ostali medicinski i laboratorijski materijal po partijama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN OP 24D/17 Pojašnjenje konkursne dokumetnacije (25.05.2017. godine) Izmjene i dopune konkursne dokumentacije (29.05.2017. godine) Konkursna dokumentacija – prečišćeni tekst (29.05.2017. godine) Pojašnjenje konkursne dokumentacije (31.05.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (12.06.2017.

  • 19. MAJA '17.

  JN MV 14D/17 Sredstva za održavanje higijene po partijama

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 14D/17 za javnu nabavku dobara – sredstva za održavanje higijene po partijama za period od 12 meseci. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija JN MV 14D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (22.05.2017. godine) Odluka o obustavi postupka (12.06.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (12.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (22.06.2017.

  • 17. MAJA '17.

  JN OP 25D/17 Nabavka tonera, fotokonduktora i ribon traka

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 25D/17 za javnu nabavku dobara – tonera, fotokonduktora i ribon traka. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija JN OP 25D/17 Pojašnjenje konkursne dokumentacije (24.05.2017. godine) Odluka o dodjeli ugovora (12.06.2017. godine) Obavještenje o zaključenom ugovoru (20.06.2017. godine)

  • 15. MAJA '17.

  JN PP 1U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN PP 1U/17 za servisiranje i popravku medicinske opreme po partijama za period do godinu dana.

  • 15. MAJA '17.

  JN MV 10D/17 Potrošni materijal za medicinsku opremu raznih proizvođača

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 10D/17 za potrošni materijal za medicinsku opremu raznih proizvođača za period od 12 meseci.

  • 17. DEC '15.

  JN MV 11U/15 Osiguranje imovine i zaposlenih

  KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 11U/15 za javnu nabavku usluga – osiguranje imovine i zaposlenih Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas