• 17. DEC '15.

    JN MV 11U/15 Osiguranje imovine i zaposlenih

    KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN MV 11U/15 za javnu nabavku usluga – osiguranje imovine i zaposlenih Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

    • 16. DEC '15.

    JN OP 52D/15 Lekovi sa D liste za period od godinu dana

    KBC ”Bežanijska kosa” je raspisala JN OP 52D/15 za javnu nabavku dobara – lekovi sa D liste, za period od godinu dana. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija  

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas