• 19. МАЈА '17.

  ЈН ОП 24Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 24Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 24Д/17 Појашњење конкурсне докуметнације (25.05.2017. године) Измјене и допуне конкурсне документације (29.05.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (29.05.2017. године) Појашњење конкурсне документације (31.05.2017. године) Одлука о обустави поступка (12.06.2017.

  • 19. МАЈА '17.

  ЈН МВ 14Д/17 Средства за одржавање хигијене по партијама

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 14Д/17 за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене по партијама за период од 12 месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 14Д/17 Појашњење конкурсне документације (22.05.2017. године) Одлука о обустави поступка (12.06.2017. године) Одлука о додјели уговора (12.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (22.06.2017.

  • 17. МАЈА '17.

  ЈН ОП 25Д/17 Набавка тонера, фотокондуктора и рибон трака

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 25Д/17 за јавну набавку добара – тонера, фотокондуктора и рибон трака. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/17 Појашњење конкурсне документације (24.05.2017. године) Одлука о додјели уговора (12.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (20.06.2017. године)

  • 15. МАЈА '17.

  ЈН ПП 1У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ПП 1У/17 за сервисирање и поправку медицинске опреме по партијама за период до годину дана.

  • 15. МАЈА '17.

  ЈН МВ 10Д/17 Потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 10Д/17 за потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача за период од 12 месеци.

  • 17. ДЕЦ '15.

  ЈН МВ 11У/15 Осигурање имовине и запослених

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 11У/15 за јавну набавку услуга – осигурање имовине и запослених Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације

  • 16. ДЕЦ '15.

  ЈН ОП 52Д/15 Лекови са Д листе за период од годину дана

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 52Д/15 за јавну набавку добара – лекови са Д листе, за период од годину дана. Позив за подношење понуда Конкурсна документација  

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
 • Телефоном: (011) 30 10 777