Ha ocnoву члана 27. Статута КБЦ Бежанијска коса Управни одбор на XXVI седници одржаној дана 07.03.2013. године је усвојио:

МИСИЈУ КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОГ ЦЕНТРА БЕЖАНИЈСКА КОСА

КБЦ Бежанијска коса је високоспецијализована здравствена институција терцијарног нивоа која обезбеђује најбоље методе у пружању здравствених услуга, посвећена квалитетном пружању услуга применом најновијих технолошких достигнућа у циљу бржег и ефикаснијег лечења.

КБЦ Бежанијска коса обједињује научна истраживања и континуирану медицинску едукацију свих запослених у циљу побољшања квалитета рада и постизања сталног вишег задовољства корисника и давалаца услуга користећи највиши ниво ефикасности, безбедности и успешности у раду, уз један од основних задатака смањења ризика настанка нежељених последица, а у циљу побољшања свеопштег здравља појединца и заједнице у целини.

Мисија КБЦ-а Бежанијска коса је промоција здравља, стручности и хуманог односа према човеку, уз поштовање савремених достигнућа медицинске доктрине и етичких принципа и кодекса.

ПРЕДСЕДНИК ТИМА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
Проф. др сц. мед. Дејан Николић

ВД ДИРЕКТОР КБЦ „БЕЖАНИЈСКА КОСА“
Доц. др Марија Здравковић

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777