Ha ocnovu člana 27. Statuta KBC Bežanijska kosa Upravni odbor na XXVI sednici održanoj dana 07.03.2013. godine je usvojio

VIZIJU KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA BEŽANIJSKA KOSA

KBC Bežanijska kosa ima cilj da bude lider među kliničko bolničkim centrima i šire, zahvaljujući prepoznatljivosti visokog kvaliteta zdravstvene usluge koju pruža.

KBC centar Bežanijska kosa je poznat kao moderni, savremeni medicinski centar, prepoznatljiv i priznat i van prostora naše zemlje u oblastima onkologije, hirurgije i interne medicine.

KBC Bežanijska kosa se sa uvođenjem novih tehnologija i informacionih sistema, prihvatanjem i sprovođenjem novih procedura i protokola, ravnomernim razvojem medicinskih disciplina i specijalnosti, uz permanentno podizanje kvaliteta rada, stručne osposobljenosti i edukacije kadrova prezentuje kao jedna od najkvalitetnijih ustanova za pružanje zdravstvenih usluga.

KBC Bežanijska kosa je visokospecijalizovana zdravstvena institucija i nastavno-naučna baza Medicinskog fakuleta u Beogradu, Univerziteta u Beogradu, koja ima zadatak da osim edukacije kadrova vrši i stručno osposobljavanje kadrova za obavljanje visoko sofisticiranih i praktičnih procedura u svi oblastima medicine koje nam sadašnje i buduće vreme nalaže.

KBC Bežanijska kosa poštujući najviše etičke i profesionalne standarde, teži da maksimalno podigne nivo, obim i kvalitet medicinskih usluga tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koje pruža. Naše opredeljenje predstavlja i povezivanje sa medicinskim ustanovama najvišeg ranga u zemlji i inostranstvu.

PREDSEDNIK TIMA ZA AKREDITACIJU
Prof. dr sc. med. Dejan Nikolić

VD DIREKTOR KBC „BEŽANIJSKA KOSA“
Doc. dr Marija Zdravković

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777