• 10. НОВ '20.

    Захтев за изјашњење број 6161-2/2020

    У складу са чланом 78 став 2 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа.

    • 10. НОВ '20.

    Захтев за изјашњење број 6161-1/2020

    У складу са чланом 78 став 2 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас