Bolnički kompleks se sastoji od sledećih organizacionih jedinica:

Uprava i drugi organi upravljanja

Klinika za internu medicinu

Klinika za hirurgiju

Klinika za onkologiju

Zajedničke medicinske službe

Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

Služba za tehničke i druge slične poslove

Naučna delatnost

Zaposleni su dužni da se savesno i odgovorno odnose prema radu i da sve poslove za koje su zaduženi izvršavaju u skladu sa pravilima struke. U obavljanju svojih poslova zaposleni treba da stvore prijatan poslovni ambijent u međusobnoj kolegijalnoj saradnji, kao i saradnji sa pacijentima i poslovnim partnerima. Osim toga, dužni su da se sa najvećim stepenom profesionalnog uvažavanja odnose prema pacijentima i poslovnim partnerima.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777