Odeljenje opšte i abdominalne hirurgije obavlja preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i postoperativno lečenje i negu bolesnika koji su primljeni zbog patoloških promena i stanja iz područija opšte i abdominalne hirurgije, kao i iz užih područija kojima se bave organizacione jedinice u sastavu odeljenja. U okviru odeljenja se obavljaju i specijalističko-konsultativni pregledi, ambulantno-polikliničke usluge i zbrinjavaju urgentna hirurška stanja.

Odeljenje raspolaže sa 63 bolničke postelje raspoređene u okviru organizacionih jedinica, od kojih 6 postelja pripada poluintezivnoj nezi u sklopu odeljenja (Jedinica intezivnog lečenja nivoa I – JIL I).

Broj hospitalizovanih bolesnika godišnje je oko 2500.

Operativni program, elektivni kao i urgentni, obavlja se u operacionom bloku koji čini 5 savremenih operacionih sala, sa opremom za sve tipove operacija iz domena opšte hirurgije, kao i opremom za laparoskopsku hirurgiju.

Broj operisanih bolesnika godišnje je oko 2000.

Odeljenje pripada nastavno-naučnoj bazi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i redovno se izvodi nastava na predmetima Osnovi kliničke prakse 1 i 2 (OKP1 i OKP2), Prva pomoć, Hirurgija sa anesteziologijom, kao i obavezan klinički staž iz Hirurgije.

Nastavnici:

 • Prof. dr sc. med. Dejan Nikolić, upravnik Klinike za hirurgiju
 • Doc. dr Borislav Tošković, zamenik direktora KBC-a, načelnik Odeljenja opšte i abdmonialne hirurgije

Organizacione jedinice

 • Odsek za ezofagogastričnu hirurgiju

  Najčešća patologija kojom se bavi odsek jesu maligne bolesti jednjaka i želuca, kao i krvarenja iz gornjih partija digestivnog trakta, ulkusna bolest, gastroezofagealna refluksna bolest.

  Odsek je osnovan 1999. godine kada je u našu ustanovu iz Kliničkog centra Srbije prešao Prof. dr Tomislav Ranđelović, eminentni stručnjak iz ove oblasti hirurgije.

  Pojedina oboljenja jednjaka, u prvom redu maligna bolest, zahtevaju komplikovane procedure ezofagektomije, kombinovane sa limfadenektomijom u dva ili tri polja iz onkoloških razloga. Posle hirurške eradikacije sledi simultana rekonstrukcija kreiranjem novog jednjaka od segmenata digestivnog trakta, u prvom redu želuca i debelog creva. Za uspešnu hirurgiju jednjaka neophodna je i precizna preoperativna dijagnostika, koja podrazumeva tesnu saradnju hirurga, radiologa, gastro i bronhoskopiste, pulmologa, patologa i anesteziologa. KBC „Bežanijska kosa“ ima sve prateće službe koje obezbeđuju kvalitetnu preoperativnu dijagnostiku i za najkomplikovanije slučajeve.

  Pri lečenju patoloških stanja želuca obavlja se širok spektar operacija koje podrazumevaju ektenzivne totalne gastrektomije zbog karcinoma kardije i gornjeg dela želuca, radikalne gastrektomije standardnog tipa – totalne, subtotalne, proksimalne, distalne, kombinovane sa sistemskom limfadenektomijom. Na polju lečenja benigne gastroduodenalne patologije izvode se kombinovane resektivne i vagotomijske procedure, kontrola duodeno-gastro-ezofagealne refluksne bolesti kombinovanjem vagotomije i antirefluksnih procedura.

  U okviru odseka funkcioniše Ambulanta za ezofagogastričnu hirurgiju u poliklinici KBC-a, petkom od 10 časova.

 • Odsek za hepatobiliopankreatičnu hirurgiju

  Od 1999. godine, hirurški rad u oblasti hepatobiliopankreatične hirurgije doživljava veliku ekspanziju. Praktično, osim transplantacije organa, nema nijednog hirurškog oboljenja ili komplikacije iz ove oblasti koje u našoj ustanovi ne mogu biti tretirani na najsavremeniji i najadekvatniji način. Skoro trećina bolesnika na odeljenju Opšte i abdominalne hirurgije pripada ovoj patologiji.

  Osim najčešćih oboljenja (holecistitis, holedoholitijaza, pankreatitis) zbog kojih se obavi najviše operacija otvorenim ili laparoskopskim zahvatima, preduzimaju se i najsloženije procedure. U ovu grupu spadaju anatomske resekcije jetre, uključujući hepatektomije, resekcije žučnih vodova zbog tumora, operacije intrahepatične litijaze i ehinokokoze jetre, rekonstrukcije povreda i benignih stenoza žučnih puteva.

  Operativni zahvati zbog tumora periampularne regije (radikalna i proširena cefalična duodenopankreatektomija – Whipple ili pilorus prezervirajuća), resekcije pankreasa zbog duktalnog karcinoma, uključujući i totalnu pankreatektomiju, zastupljeni su u zavidnom broju. Neuroendokrini tumori pankreasa kao i resekciono-derivacione procedure zbog hroničnog pankreatitisa, takođe su brojne. Mnoge od ovih procedura do pre nekoliko godina nisu rađene u ovoj ustanovi.

  Odsek HBP hirurgije je uz Prvu hiruršku kliniku KCS postao referentni centar, u koji se šalju pacijenti iz cele Srbije i Republike Srpske, kako zbog tumora tako i zbog postoperativnih  komplikacija. Iako ne pripadaju HBP sistemu, na odseku je izvršen i značajan broj adrenalektomija zbog tumora nadbubrega kao i operacija retroperitonealnih tumora.

  Odsek je osnovao Prof. dr Dragoljub Bilanović i dao veliki doprinos današnjem načinu sprovođenja navedenih procedura. Naši rezultati su kompatibilni sa savremenim evropskim i svetskim rezultatima, a zahvaljujući edukaciji specijalizanata i mladih specijalista, možemo očekivati još bolju perspektivu.

  U okviru odseka funkcioniše i ambulanta hepatobiliopankreatične hirurgije u poliklinici KBC-a, utorkom i petkom prepodne.

 • Odsek za kolorektalnu hirurgiju

  U domen rada ovog odseka spada pre svega hirurško lečenje pacijenata sa kolorektalnim karcinomom, sa hroničnim inflamatornim oboljenjima debelog creva i operativno i neoperativno lečenje proktoloških oboljenja.

  Imajući u vidu učestalost kolorektalnog karcinoma u našoj populaciji, posebna pažnja je posvećena sabremenom  lečenju ovog oboljenja. Nakon sprovođenja kompletne dijagnostike svi slučajevi se prezentuju Onkološkom konzilijumu gde se određuje optimalni terapijski plan. Pacijenti sa karcinomom rektuma, kada je to indikovano, upućuju se na preoperativno zračenje koje se sprovodi na VMA a potom se operišu u našoj ustanovi. Kada u momentu postavljanja dijagnoze tumora debelog creva postoje i resektabilne metastaze u jetri sa uspehom se rade i simultane resekcije kolorektalnih tumora i metastaza.

  Osim standardnih hirurških procedura resekcija debelog creva zbog tumora unazad 15 godina obavljaju se i najsloženije operacije iz oblasti pelvične hirurgije- egzentereze male karlice, zbog uznapredovalih tumora rektuma, ginekoloških tumora i recidiva kolorektalnog karcinoma. Ovo je postalo moguće zahvaljujući stalnom usavršavanju lekara sa ovog odseka na vodećim klinikama u svetu (Japan, Engleska, Francuska, SAD).

  Sprovodi se hirurško lečenje zapaljenjskih oboljenja debelog creva: ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti. Kod ulceroznog kolitisa i familijarne polipoze debelog creva rade se komplikovane operacije- restorativne proktokolektomije kod kojih se uklanja celo debelo crevo i radi rekonstrukcija završnog dela digestivnog sistema.

  Takođe se uspešno sprovodi i lečenje benigne proktološke patologije – hemoroida, analnih fisura, fistula, apscesa i dr.

  U okviru odseka funkcioniše Ambulanta kolo-proktološke hirurgije u poliklinici KBC-a, svakim radnim danom od 13 časova, osim petkom.

 • Odsek za vaskularnu hirurgiju

  U radu odseka, sprovodi se lečenje bolesnika sa oboljenjima i povredama krvnih sudova trbuha i ekstremiteta i sprovode se sve vrste hirurških zahvata na perifernim i glavnim arterijskim krvnim sudovima, površinskom i dubokom venskom sistemu, kao i amputacije ekstremiteta.

  U okviru odseka funkcioniše i vaskularna ambulanta u poliklinici KBC-a, sredom prepodne.

 • Odsek poluintentzivne nege (JIL nivo I)

  U jedinici poluintezivne nege se vrši lečenje bolesnika koji zahtevaju intenzivno preoperativno, perioperativno kao i postoperativno praćenje opšteg zdravstvenog stanja, ali bez upotrebe invazivnog monitoringa kao što zahteva lečenje bolesnika u jedinicima intezivnog lečenja nivoa II i III (JIL II i JIL III).

Informacije za pacijente

Posete na Odeljenju opšte i abdominalne hirurgije:

 • svakim radnim danom u periodu od 15:00 – 16:00 časova i
 • vikendom i praznicima u periodu od 14:00 – 16:00 časova.

Specijalistički pregledi se obavljaju radnim danima u poliklinici KBC „Bežanijska kosa“ u okviru ambulante opšte hirurgije ili ambulantama specijalizovanih odseka.

Zakazivanje se vrši lično na šalteru poliklinike ili putem telefona na broj (011) 2095 601 ili (011) 3010 777 lokal 220.

Zakazivanje termina za hospitalno lečenje se vrši na odeljenju opšte i abdominalne hirurgije svakim radnim danom u periodu 08:00 – 14:00 časova. Potrebno je doći lično sa specijalističkim izveštajem ordinirajućeg hirurga.

Postoji mogućnost prijema hirurških bolesnika u standardne bolesničke sobe na Odeljenju opšte i abdominalne hirurgije (standradna usluga RFZO), kao i u savremeno opremljene apartmene u sklopu KBC-a (usluga koja se naplaćuje po cenovniku KBC-a).

Usluge

Materijal je u pripremi.

Načelnik i glavna sestra odeljenja

Kontakt telefoni

(011) 3010 746 – direktan telefon
(011) 3010 777 – lokal 450 – pult
– lokal 451 – načelnik odeljenja
– lokal 452 – lekarska soba 1
– lokal 453 – lekarska soba 2
– lokal 454 – ambulanta

Zakazivanje pregleda

Odeljenje opšte i abdominalne hirurgije
Direktan telefon: (011) 2095 601
Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 220