Odeljenje za prijem, zbrinjavanje urgentnih stanja i specijalističko-konsultativne preglede na klinici za hirurgiju od 2014. godine po novoj sistematizaciji radi kao jedno odeljenje sa dva odseka.

Organizacione jedinice

 • Odsek za prijem na stacionarno lečenje i zbrinjavanje urgentnih stanja

  Odsek za prijem na stacionarno lečenje i zbrinjavanje urgentnih stanja sastoji se iz:

  • Ambulanta za reanimaciju;
  • Ambulanta za hitna hiruška stanja;
  • Ambulanta za hitna ortopedska – traumatološka stanja;
  • Ambulanta za hitna urološka stanja.

  Odsek za zbrinjavanje hitnih stanja prema rasporedu dežurnih ustanova grada Beograda svaki drugi dan je dežuran tokom cele godine.

  Korisnici zdravstvene zaštite koji se primaju na bolničko lečenje po zakazanom terminu moraju proći proceduru odseka za prijem kako medicinsku tako i administrativnu.

  Na dan zakazanog prijema korisnici su u obavezi da ponesu sa sobom:

  • Uput za stacionarno lečenje od izabranog lekara (overen od komisije matične filijale ako nije beogradski osiguranik);
  • Medicinsku dokumentaciju;
  • Anesteziološku saglasnost;
  • Sredstva za ličnu higijenu;
  • Pidžamu;
  • Papuče.

  Ambulanta za hitna hiruška stanja telefon: (011) 3010 777, lokali 250 i 253.

  U ambulanti za hitna ortopedska – traumatološka stanja se obavljaju i specijalističko – konsultativni pregledi (prvi i kontrolni) svakog radnog dana u toku prepodneva. Kod prvih pregleda, obavezno od izabranog lekara, doneti uput za specijalistički pregled, kao i kod kontrolnih specijalističkih pregleda (uput važi 6 meseci). Pregledi se ne zakazuju.

  Telefon: (011) 3010 777 lokal 270 ili (011) 2095 626.

  U ambulanti za hitna urološka stanja se obavljaju i specijalističko – konsultativni pregledi (prvi i kontrolni) svakog radnog dana u toku prepodneva.

  Kod zakazivanja prvog pregleda, obavezno od izabranog lekara doneti uput za odgovarajući specijalistički pregled, kao i kod kontrolnih specijalističkih pregleda (uput važi 6 meseci). Pregledi se zakazuju svakog radnog dana od 07:00 – 14:00 časova, na šalterima ili telefonom na brojeve (011) 3010 777 lokal 260 ili (011) 2095 619.

 • Odsek za hirurške specijalističko-konsultativne preglede

  U okviru odseka za hiruške specijalističko – konsultativne preglede, nalaze se sledeće ambulante:

  Ambulanta opšte hirurgije

  U okviru opšte hiruške ambulante, obavljaju se specijalističko konsultativni pregledi (prvi i kontrolni) svakog radnog dana u toku prepodneva, pregledi se ne zakazuju.

  Subspecijalističke ambulante:

  • Ambulanta kolo–proktološke hirurgije;
  • Ambulanta hepatobiliopankreatične hirurgije;
  • Ambulanta ezofagogastrične hirurgije;
  • Ambulanta vaskularne hirurgije;
  • Ambulanta urološka (ponedeljkom i petkom).

  Zakazivanje za navedene subspecijalističke ambulante je svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova na šalterima ili telefonom (011) 3010 777 lokal 240 ili (011) 2095 658.

  Kod zakazivanja prvog pregleda, obavezno od izabranog lekara doneti uput, za odgovarajući specijalistički pregled, kao i kod kontrolnih specijalističkih pregleda (uput važi 6 meseci).

  Dnevna bolnica za izvođenje malih hirurških intervencija

  Zakazivanje malih hirurških intervencija se vrši lično ili telefonom sa izveštajem lekara specijaliste iz naše ustanove. Telefon dnevne bolnice (011) 3010 777 lokal 240 ili (011) 2095 658.

Usluge

Materijal je u pripremi.

Načelnik i glavni tehničar odeljenja