Ово су кожни тестови за испитивање етиологије хроничне копривњаче и сумње на аутоимунску копривњачу.

Ови тестови се изводе преко алерголошке дневне болнице према индикацији алерголога и уз адекватан упут за болничко лечењ. Тест је једнодневан, резултати теста се читају након пола сата и по завршетку теста пацијент се отпушта са Одељења.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777