Ово је in-vivo дозно провокационо тестирање које се према индикацији алерголога изводи у болничким условима, а у циљу испитивања нутритивне алергије или испитивања етиологије хроничне копривњаче и/или рецидивантних ангиоедема.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777