Endoskopski ultrazvuk

Prvi pregled ovom metodom, kao i prva biopsija pankreasa u jugoistočnoj Evropi urađeni su u KBC „Bežanijska kosa“ (Prof. dr Nikola Milinić).

Linearni endoskopski ultrasonograf se sastoji od tri jedinice: ultrasonografskog endoskopa, procesora i ultrazvučnog aparata. Endoskop, na čijem vrhu je ultrazvučna sonda, kroz usta se uvodi u jednjak, želudac i dvanaestopalačno crevo pacijenta, a odatle se pregledaju slojevi zida šupljeg organa u kome se instrument nalazi i posmatraju udaljene strukture, kao npr. pankreas, bubrezi, nadbubrežne žlezde, druge žlezde i drugi organi, aorta i druge vaskularne strukture, ali i različiti tumori u medijastinumu i trbuhu.

Ovim pregledom se može ustanoviti dubina i raširenost određene lezije. Kroz radni kanal ultrazvučnog endoskopa provlači se posebna igla, kojom se, pod kontrolom ultrazvuka, može uvesti igla u promenu ili tumor i uzeti materijal za citološku analizu.

Takođe, kroz ovu iglu je moguće ubrizgati odgovarajuće sredstvo za neurolizu celijačnog pleksusa u teškim, odmaklim malignitetima koji zahvataju ovaj skup nerava, kada ovaj postupak predstavlja jedini način kontrole bola.

Zakazivanje pregleda

Ambulante gastroenterologije i reumatologije
Direktan telefon: (011) 2095 600
Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 218

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777