Klinika za onkologiju sprovodi aktivnosti na prevenciji, dijagnostikovanju, ranom otkrivanju i hirurškom lečenju bolesnika sa solidnim i hematološkim malignitetima.

U okviru hirurškog lečenja obavlja se kurativna hirurgija, palijativna hirugija, hirurgija metastatske bolesti, hirurgija urgentnog stanja, rekonstruktivna i preventivna hirurgija.

Odeljenja

Upravnik i glavna sestra klinike