Naučni odbor

U KBC ”Bežanijska kosa” koordinaciju naučno-istraživačkog rada obavlja odgovarajući Odbor u kome su istaknuti predstavnici struke, odnosno nauke.

On razmatra i usvaja istraživačke projekte i inicira nova istraživanja kojima će se unaprediti položaj nauke i prestiž KBC u tom smislu. Zadatak tog odbora je da se stara o naučnom kvalitetu i rejtingu istraživačkih radova koji se produkuju od strane zaposlenih. Njegov je zadatak da inicira rad na istraživanjima čiji je cilj stvaranje nove kategorije mladih stvaralaca budućih magistara i doktora nauka.

Publikovanje naučnih radova

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777