Kontakt lica zadužena za zaštitu podataka o ličnosti

  • Marić Aleksandra, dipl.pravnik, telefon: 011/30-10-777, lok. 119
  • Nikolić Ljubiša, dipl.pravnik, telefon: 011/30-10-793; e-mail: ljnikolic@bkosa.edu.rs

Odluka i obaveštenje o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti (20.11.2019.)