Spisak javnih nabavki u 2019. godini

 1. JN OP 10U/19 Servisiranje i popravka medicinske opreme (za period do godinu dana)
 2. JN MV 15U/19 Usluga redovnog mesečnog održavanja i popravke liftova za potrebe KBC „Bežanijska kosa“
 3. JN MV 14U/19 Usluge održavanja telekomunikacionog sistema AVAYA sa rekonfiguracijom sistema
 4. Javno nadmetanje – licitacija za otkup otpadnog kartona i papira
 5. JN MV 24D/19 Papirna galanterija
 6. JN OP 26D/19 Respiratori za mehaničku ventilaciju
 7. JN MV 13U/19 Preuzimanje citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog otpada
 8. JN OP 24D/19 Sanitetski potrošni materijal za interventnu kardiologiju
 9. JN MV 23D/19 Potrošni materijal za odlaganje, pakovanje i tretman infektivnog medicinskog otpada
 10. JN MV 12U/19 Održavanje i provera gasnih instalacija (medicinski kiseonik, azot oksidul, vazduh, vakum)
 11. JN OP 25D/19 Medicinski potrošni materijal za interventnu radiologiju
 12. JN OP 23D/19 Nabavka napitaka za reprezentaciju
 13. JN MV 14D/19 Monitori za računare
 14. JN OP 9U/19 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 15. JN OP 22D/19 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal
 16. JN OP 21D/19 Sanitetski potrošni materijal
 17. JN MV 20D/19 Kuhinjska oprema, predmeti za domaćinstvo i potrepštine za ugostiteljstvo
 18. JN MV 19D/19 Proizvodi za čišćenje
 19. JN OP 17D/19 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 20. Javno nadmetanje – licitacija za otkup raznog otpada
 21. JN MV 17D/19 Sitni inventar (pribor za arhiviranje materijala i noćne posude)
 22. JN MV 16D/19 Sitni inventar za zanatske radove
 23. JN MV 8U/19 Servisiranje službenih vozila
 24. JN OP 1R/19 Ugradnja automatske rampe sa pratećom opremom
 25. JN MV 12D/19 Nabavka rezervnog dela za cistoskop
 26. JN OP 5D/19 Citostatici sa D liste lekova
 27. JN OP 4D/19 Lekovi sa D liste lekova
 28. JN OP 12D/19 Spirometar
 29. JN OP 15D/19 Medicinski potrošni materijal za interventnu radiologiju
 30. JN MV 13D/19 Vođica za biopsiju
 31. JN OP 13D/19 Mrežice i ostali ugradni materijal u hirurgiji
 32. JN OP 14D/19 Medicinski potrošni materijal za interventnu kardiologiju
 33. JN OP 10D/19 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal
 34. JN MV 10D/19 Potrošni zanatski materijal
 35. JN OP 2U/19 Servisiranje i popravka medicinske opreme proizvođača Philips
 36. JN OP 4U/19 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 37. JN MV 8D/19 Rezervni deo za RTG aparat VISION U
 38. JN OP 11D/19 Sanitetski potrošni materijal – dezinfekciona sredstva
 39. JN MV 11D/19 Potrošni materijal i rezervni delovi za računarsku opremu
 40. JN OP 5U/19 Servisiranje i popravka aplikatora aparata za terapiju bola
 41. JN OP 3U/19 Servis i održavanje CT Briliance 64-Philips
 42. JN MV 9D/19 Računarska oprema – server za PACS
 43. JN OP 9D/19 Prehrambeni proizvodi
 44. JN OP 8D/19 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 45. JN MV 6D/19 Komprimetar (medicinska oprema)
 46. JN OP 7D/19 Ostali ugradni materijal u hirurgiji (stapleri, mrežice i ostalo)
 47. JN OP 6D/19 Hirurški šavni materijal
 48. Prethodna obaveštenja za 2019. godinu
 49. JN MV 3D/19 Zamena motora na pokretnom krevetu aparata Task Force Monitor proizvođača „Schiller“
 50. JN OP 3D/19 Lekovi van liste lekova
 51. JN OP 2D/19 Ostali ugradni materijali u ortopediji (osteosintetski materijal)
 52. JN MV 2D/19 Kabl sa generatorom za aparat „Ultracisione“
 53. JN MV 4D/19 Rezervni deo video intubacionog endoskopa
 54. JN MV 3U/19 Održavanje laboratorijskog informacionog sistema (LIS)
 55. JN MV 2U/19 Usluge održavanja integrisanog programskog paketa (NexTBIZ) i integrisanog informacionog sistema centralne apoteke
 56. JN MV 1U/19 Održavanje zdravstvenog informacionog sistema (HELIANT)
 57. JN MV 1D/19 Kancelarijski materijal – fotokopir papir
 58. JN MV 4U/19 Usluga održavanja higijene
 59. JN OP 1D/19 Medicinska sredstva za interventnu radiologiju

Spisak javnih nabavki u 2018. godini

 1. JN PP 3D/18 Laboratorijski testovi i reagensi za spoljnu kontrolu kvaliteta
 2. JN MV 26U/18 Održavanje serverske i mrežne infrastrukture
 3. JN MV 25U/18 Održavanje računarske opreme, štampača, monitora i UPS uređaja
 4. JN MV 3R/18 Tekuće popravke i održavanje zgrada KBC „Bežanijska kosa“
 5. JN MV 45D/18 Potrošni materijal za videoendoskop „Winmedic“
 6. JN MV 44D/18 Rezervni delovi za servere i mrežu
 7. JN MV 27U/18 Usluge osiguranja
 8. JN MV 46D/18 Oprema za protivpožarnu zaštitu (protivpožarna vrata)
 9. JN OP 2R/18 Radovi na sanaciji i adaptaciji prostora za centralnu sterilizaciju
 10. JN OP 67D/18 Ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal)
 11. JN PP 2D/18 Pahuljice, minjon korpice, rozen slane kore, keks
 12. JN MV 24U/18 Usluge mobilne telefonije
 13. JN OP 13U/18 Servisiranje i popravka respiratora proizvođača HAMILTON
 14. JN OP 65D/18 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal
 15. JN MV 42D/18 Zaštitna oprema za Dijagnostički Imidžing Centar
 16. JN OP 27D/18 Nabavka dizel agregata 275kWA sa montažom i ugradnjom
 17. JN OP 66D/18 Rezervni deo za aparat za terapiju bola Dolorclast
 18. JN OP 64D/18 Laboratorijski testovi i reagensi za spoljašnju kontrolu kvaliteta
 19. JN MV 43D/18 Nabavka tonera i fotokonduktora
 20. JN MV 41D/18 Električni nož za sečenje gaze
 21. JN OP 11U/18 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 22. JN MV 23U/18 Održavanje i popravka opreme u kuhinji
 23. JN OP 62D/18 Prehrambeni proizvodi
 24. JN MV 38D/18 Pidžame za pacijente
 25. JN OP 61D/18 Implantati u ortopediji (endoproteze – kukovi)
 26. JN MV 32D/18 Razni inventar (električni nož za sečenje gaze i kompresor za vazduh)
 27. JN OP 10U/18 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 28. JN OP 60D/18 Sanitetski potrošni materijal (sonda za ishranu i set za interventnu radiologiju)
 29. JN MV 21U/18 Servisiranje kotlova i održavanje sistema za daljinsko grejanje u KBC „Bežanijska kosa“
 30. JN OP 53D/18 Medicinska oprema – aspiratori
 31. JN OP 50D/18 Medicinska oprema – komora za zagrevanje fiziološkog rastvora
 32. JN OP 9U/18 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 33. JN OP 59D/18 Rezervni delovi za mehanički ventilator pluća Savina
 34. JN OP 57D/18 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal
 35. JN OP 49D/18 Medicinska oprema – pacijent monitori
 36. JN MV 35D/18 Protokometri za kiseonik
 37. JN OP 54D/18 Potrošni materijal i antitela za bojenje u imunohistohemiji
 38. JN OP 8U/18 Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita u objektima KBC „Bežanijska kosa“
 39. JN MV 34D/18 Kolica i plastični proizvodi od plastike za pripremanje i posluživanje hrane
 40. JN OP 52D/18 Helijumski kompresor sa kablom za MR „Avantio“ proizvođača Siemens
 41. JN OP 51D/18 Rezervni deo za angiografski aparat AXIOM Artis dFA proizvođača „Siemens“ – monitor za prikaz pozicija, sa ugradnjom
 42. JN MV 33D/18 Sredstva za pranje
 43. JN MV 20U/18 Preuzimanje citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog otpada
 44. JN OP 48D/18 Sanitetski i drugi potrošni materijal
 45. JN MV 31D/18 Energenti – dizel, benzin i tečni naftni gas
 46. JN OP 47D/18 Lekovi van liste lekova
 47. JN MV 19U/18 Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost (PPZ) – centrale za dojavu požara
 48. JN MV 30D/18 Kancelarijski materijal, papirna galanterija, diskovi, trake, termalne rolne i nalepnice
 49. JN MV 29D/18 Klima uređaji
 50. JN OP 46D/18 Lek Atezolizumab
 51. JN PP 1U/18 Uslužno pranje i peglanje veša
 52. JN OP 45D/18 EKG aparat
 53. JN MV 28D/18 Kiseonički protokomeri
 54. JN OP 44D/18 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal
 55. JN OP 7U/18 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 56. JN MV 26D/18 Kabl sa generatorom za aparat Ultracisione
 57. JN OP 43D/18 Prehrambeni proizvodi
 58. JN OP 1R/18 Zamena vrata u zgradi KBC „Bežanijska kosa“ (ugradnja elektronskih vrata)
 59. JN MV 9U/18 Implementacija LIS-a za potrebe mikrobiologije i modula za Službu transfuziologije
 60. JN OP 42D/18 Lekovi van liste lekova
 61. JN MV 13U/18 Održavanje i popravka liftova u KBC „Bežanijska kosa“
 62. JN OP 26D/18 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal
 63. JN MV 23D/18 Potrošni materijal za upravljanje medicinskim otpadom
 64. JN MV 25D/18 Hemijska sredstva i materijal za čišćenje i održavanje higijene
 65. JN OP 32D/18 Medicinska oprema – izvor hladnog svetla
 66. JN OP 5U/18 Uslužno pranje i peglanje veša
 67. JN OP 41D/18 Prehrambeni proizvodi
 68. JN MV 17U/18 Usluga servisiranja telefonske centrale
 69. JN OP 33D/18 Medicinska oprema – dodatak za OP sto – sedalni ekstenzioni deo sa nastavkom za TUR procedure
 70. JN MV 15D/18 Kancelarijski materijal, baterije, diskovi, trake, termalne rolne i nalepnice
 71. JN MV 16D/18 Štampani materijal
 72. JN MV 11U/18 Održavanje i provera gasnih agregata i instalacija
 73. JN OP 22D/18 Potrošni materijal za kontinuiranu terapiju zamene bubrežne funkcije na aparatu „Prismaflex“
 74. JN OP 21D/18 Delovi za angiografski aparat AXIOM Artis dFA
 75. JN OP 37D/18 Medicinska oprema – strečeri i aspirator
 76. JN OP 38D/18 Nadogradnja aparata za MR Siemens MAGNETOM Avantio – tehničko-tehnološko unapređenje dijagnostike
 77. JN OP 11D/18 Prenosivi UZ aparat za kardiološku dijagnostiku
 78. JN MV 24D/18 Kabl sa generatorom za aparat Ultracisione
 79. JN OP 40D/18 Javna nabavka dobara  – Lek „Idarucizumab“
 80. JN MV 16U/18 Kontrola i održavanje opreme PP zaštite, obuka i provera znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
 81. JN MV 15U/18 Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost (PPZ) – centrale za dojavu požara
 82. JN OP 39D/18 Sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju
 83. JN MV 14U/18 Održavanje laboratorijskog informacionog sistema (LIS) i unapređenje postojećeg
 84. JN MV 22D/18 Dušeci za bolnički krevet
 85. JN MV 17D/18 Nabavka napitaka za reprezentaciju
 86. JN MV 19D/18 Potrošni zanatski materijal
 87. JN OP 36D/18 Medicinski gasovi
 88. JN MV 18D/18 Papirna galanterija
 89. JN OP 6U/18 Usluge servisiranja i popravke medicinske opreme
 90. JN MV 10U/18 Usluge servisiranja telefonske centrale
 91. JN OP 35D/18 Sanitetski potrošni materijal za interventnu kardiologiju
 92. JN OP 34D/18 Infuzione i špric pumpe
 93. JN OP 31D/18 Sanitetski i drugi potrošni materijal
 94. JN MV 13D/18 Bolesnička posteljina i ostalo platno
 95. JN OP 25D/18 Cev za CT Brilliance proizvođača Phillips
 96. JN OP 30D/18 Lekovi
 97. JN OP 29D/18 Hiruški šavni materijal
 98. JN OP 28D/18 Lekovi van liste lekova
 99. JN MV 12D/18 Sredstva i materijal za održavanje higijene
 100. JN Oglas za javno nadmetanje – licitacija za otkup rashodovane opreme
 101. JN OP 24D/18 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 102. JN OP 23D/18 Potrošni materijal za bronhoskopiju
 103. JN OP 15D/18 Sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju
 104. JN PP 1D/18 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 105. JN OP 18D/18 Sanitetski potrošni materijal za interventnu kardiologiju
 106. JN MV 10D/18 Klima uređaji
 107. JN OP 17D/18 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 108. JN MV 9D/18 Alat za elektroniku i ručni alat
 109. JN OP 19D/18 Ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal)
 110. JN OP 16D/18 Lekovi van liste lekova
 111. JN OP 14D/18 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 112. JN Oglas za javno nadmetanje – licitacija za otkup rashodovane opreme
 113. JN OP 3U/18 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 114. JN OP 10D/18 Prehrambeni proizvodi
 115. JN Oglas za javno nadmetanje – licitacija za otkup rashodovane opreme
 116. JN MV 7U/18 Popravke i održavanje agregata
 117. JN MV 8D/18 Računarska oprema (računari)
 118. JN MV 5U/18 Održavanje i popravka opreme u kuhinji
 119. JN OP 2U/18 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 120. JN OP 6D/18 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 121. JN MV 7D/18 Toneri, fotokonduktori i ribon trake
 122. JN OP 5D/18 Prehrambeni proizvodi
 123. JN OP 1D/18 Stapleri, mrežice i ostali ugradni materijal
 124. JN OP 3D/18 Lekovi van liste lekova
 125. JN OP 4D/18 Citostatici sa D liste lekova
 126. JN OP 2D/18 Lekovi sa D liste lekova
 127. JN OP 7D/18 Sanitetski i drugi potrošni materijal
 128. JN MV 1U/18 Usluge održavanja higijene – nova poliklinika KBC „Bežanijska kosa“
 129. JN Oglas za davanje u zakup prostora – obavljanje delatnosti postupanja sa umrlim licima
 130. JN OP 1U/18 Servisiranje i održavanje Philips CT Brilliance 64

Spisak javnih nabavki u 2017. godini

 1. JN OP 91D/17 Prehrambeni proizvodi
 2. JN OP 93D/17 Sanitetski potrošni materijal
 3. JN MV 29U/17 Usluge održavanja higijene – nova poliklinika KBC „Bežanijska kosa“
 4. JN OP 92D/17 Ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal)
 5. JN OP 90D/17 Implantati u ortopediji (endoproteze – kukovi)
 6. JN OP 86D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 7. JN OP 89D/17 Kateter za renalnu denervaciju
 8. JN OP 87D/17 Hirurški šavni materijal
 9. JN MV 25U/17 Osiguranje imovine i zaposlenih
 10. JN MV 46D/17 Hirurške uniforme, platno i komprese
 11. JN MV 45D/17 Bolnički inventar
 12. JN OP 83D/17 Sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju
 13. JN PP 3U/17 Servisiranje i popravka ventilatora LTV 1000
 14. JN MV 42D/17 Bolnički inventar
 15. JN MV 41D/17 Rezervni delovi za medicinsku opremu i potrošni materijal
 16. JN MV 40D/17 Sitni medicinski inventar
 17. JN OP 78D/17 Prehrambeni proizvodi
 18. JN OP 77D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 19. JN OP 12U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 20. JN OP 79D/17 Lekovi van liste lekova
 21. JN MV 36D/17 Rezervni dijelovi za servere i mrežu
 22. JN OP 68D/17 Elektrokauter (medicinska oprema)
 23. JN OP 66D/17 Aparat za timpanometriju (medicinska oprema)
 24. JN OP 63D/17 Radiološki ultrazvučni aparat (medicinska oprema)
 25. JN OP 62D/17 Mobilni video intubacioni endoskop (medicinska oprema)
 26. JN OP 61D/17 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal
 27. JN OP 74D/17 Respirator za mehaničku ventilaciju (medicinska oprema)
 28. JN MV 2R/17 Tekuće popravke fontane
 29. JN OP 76D/17 Intramedularni klin za proksimalni femur
 30. JN MV 24U/17 Uslužno pranje i peglanje veša
 31. JN OP 75D/17 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal
 32. JN MV 44D/17 Rezervni dijelovi za sterilizator „Belimed“
 33. JN MV 43D/17 Računarska oprema (računari)
 34. JN OP 67D/17 Potrošni zanatski materijal
 35. JN OP 72D/17 Sanitetski potrošni materijal
 36. JN OP 71D/17 Lijekovi van liste lijekova ”Trastuzumab” ampule
 37. JN MV 35D/17 Nabavka napitaka za reprezentaciju
 38. JN OP 64D/17 Alergeni
 39. JN OP 65D/17 Lijekovi sa D liste i van liste
 40. JN OP 11U/17 Servisiranje i popravka ventilatora LTV1000
 41. JN MV 34D/17 Proizvodi od plastike (sitan inventar)
 42. JN OP 10U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 43. JN MV 33D/17 Rezervni dijelovi za aparat ”HITACHI AVIUS”, sa zamjenom
 44. JN MV 32D/17 Sredstva za pranje i beljenje veša
 45. JN MV 20U/17 Ispitivanje otpada (infektivni medicinski otpad)
 46. JN MV 21U/17 Održavanje i provera gasnih instalacija u KBC „Bežanijska kosa“ (medicinski kiseonik, azot oksidul, vazduh, vakuum)
 47. JN MV 1R/17 Tekuće popravke i održavanje zgrada KBC ”Bežanijska kosa”
 48. JN OP 5R/17 Radovi na adaptaciji prostora za rendgen salu
 49. JN OP 3R/17 Izgradnja okna za lift ”ATLAS Gigas” proizvođača ”Kleemann”
 50. JN MV 23U/17 Održavanje i popravka opreme u kuhinji
 51. JN OP 60D/17 Sanitetski i drugi potrošni materijal
 52. JN OP 59D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 53. JN OP 58D/17 Lijekovi sa D liste i lijekovi van liste
 54. JN OP 57D/17 Sanitetski potrošni materijal za kardiologiju
 55. JN OP 9U/17 Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita u objektima KBC „Bežanijska kosa“
 56. JN OP 56D/17 Ugradni materijal u hirurgiji
 57. JN OP 54D/17 Implantati u ortopediji (endoproteze – kukovi)
 58. JN MV 22U/17 Usluge mobilne telefonije
 59. JN OP 53D/17 Prehrambeni proizvodi
 60. JN OP 51D/17 Ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal)
 61. JN OP 8U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 62. JN MV 31D/17 Sredstva za održavanje higijene
 63. JN OP 49D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 64. JN MV 30D/17 Potrošni materijal za aparate „Force Triad“ i „Force FX“
 65. JN OP 50D/17 Sanitetski potrošni i ostali medicinski materijal za aparate „Force Triad“ i „Force FX“
 66. JN MV 24D/17 Uniforme za operacione sale
 67. JN OP 7U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 68. JN OP 48D/17 Centrifuga sa hlađenjem
 69. JN MV 28D/17 Rezervni dijelovi za aparat ”Philips Respironics” model ”Alice PDx”
 70. JN MV 27D/17 Papirna galanterija
 71. JN MV 29D/17 Hemijska sredstva i materijal za čišćenje i održavanje higijene
 72. JN OP 47D/17 Digitalni angiografski aparat za​ kardiološke dijagnostičke i interventne procedure sa projektovanjem i izvođenjem radova na adaptaciji prostora, montažom i opremanjem po sistemu „ključ u ruke“
 73. JN OP 43D/17 Medicinska oprema – videogastroskop
 74. JN OP 37D/17 Medicinska oprema – operacione lampe
 75. JN OP 46D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 76. JN OP 35D/17 Medicinska oprema – infuzione pumpe
 77. JN OP 34D/17 Medicinska oprema – aspiratori
 78. JN OP 32D/17 Medicinska oprema – cistoskop sa radnim kanalom za litotripsiju mokraćne bešike
 79. JN OP 45D/17 Sanitetski potrošni i laboratorijski materijal
 80. JN OP 44D/17 Lijek sa D liste (Atenuirani bacili M. bovis – soj BCG)
 81. JN MV 21D/17 Bolesnička posteljina i ostalo platno
 82. JN OP 33D/17 Medicinska oprema (respirator)
 83. JN OP 4R/17 Radovi na adaptaciji prostora za rendgen salu
 84. JN OP 42D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 85. JN OP 41D/17 Medicinski gasovi
 86. JN MV 26D/17 Instrumenti za laparoskopiju i ultrazvučna kadica
 87. JN MV 25D/17 Gorivo
 88. JN OP 40D/17 Ugradni materijal u hirurgiji
 89. JN MV 19U/17 Održavanje i popravka opreme u vešeraju
 90. JN MV 23D/17 Sredstva za održavanje higijene
 91. JN MV 18D/17 Razni sitan inventar
 92. JN MV 16U/17 Održavanje laboratorijskog informacionog sistema (LIS)
 93. JN MV 15U/17 Održavanje zdravstvenog informacionog sistema „HELIANT“
 94. JN MV 18U/17 Održavanje računarske opreme, štampača, monitora i UPS uređaja
 95. JN MV 11U/17 Preuzimanje citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog materijala
 96. JN MV 10U/17 Održavanje računarske opreme, monitora, štampača u UPS uređaja
 97. JN OP 39D/17 Sistem za kompjutersku radiografiju i robot snimač
 98. JN MV 22D/17 Potrošni materijal za odlaganje, pakovanje i tretman infektivnog medicinskog otpada
 99. JN MV 19D/17 Potrošni materijal za sprovođenje mjera bezbjednosti na radu
 100. JN MV 17D/17 Bolnički inventar
 101. JN MV 17U/17 Kontrola i održavanje PP opreme, obuka i provjera znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
 102. JN MV 12D/17 Sitan medicinski inventar
 103. JN MV 13D/17 Potrošni materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar za računarsku opremu
 104. JN OP 38D/17 Sanitetski potrošni materijal i ostali medicinski materijal
 105. JN OP 6U/17 Servisiranje i popravka magneta ”AVANTO” proizvođača Siemens
 106. JN OP 30D/17 LCP za distalni femur
 107. JN OP 31D/17 Set za angiografske procedure
 108. JN OP 22D/17 Centralna jedinica sa sistemom stacionarnih i transportnih monitora za intenzivnu koronarnu jedinicu
 109. JN MV 11D/17 Instrumenti za laparaskopiju i ultrazvučne kadice
 110. JN OP 29D/17 Hirurški šavni materijal
 111. JN MV 12U/17 Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita
 112. JN PP 5D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 113. JN PP 2U/17 Servisiranje i popravka aparata za anesteziju ”Saturn Evo“
 114. JN MV 20D/17 Rezervni delovi za opremu proizvođača „Karl Storz“
 115. JN OP 28D/17 Lekovi sa D liste i lekovi van liste
 116. Oglas za davanje u zakup prostora – topli napici
 117. JN OP 5U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 118. JN MV 9U/17 Godišnje servisiranje telefonske centrale
 119. JN MV 16D/17 Nabavka napitaka za reprezentaciju
 120. JN OP 1R/17 Radovi na adaptaciji prostora za rendgen salu
 121. JN OP 27D/17 Prehrambeni proizvodi
 122. JN MV 13U/17 Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbjednost (PPZ) – centrale za dojavu požara
 123. JN OP 26D/17 Sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju
 124. JN MV 3D/17 Nabavka softvera – licence za proširenje PACS-a
 125. JN MV 1D/17 Nabavka računarske opreme (storage)
 126. JN MV 15D/17 Odeća za operacione sale
 127. JN MV 8U/17 Redovno i periodično održavanje dizel agregata
 128. JN OP 4U/17 Servis i održavanje Philips CT Briliance 64
 129. JN OP 24D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 130. JN MV 14D/17 Sredstva za održavanje higijene po partijama
 131. JN OP 25D/17 Nabavka tonera, fotokonduktora i ribon traka
 132. JN PP 1U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme po partijama
 133. JN MV 10D/17 Potrošni materijal za medicinsku opremu raznih proizvođača

Kompletan spisak će uskoro biti postavljen.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
 • Telefonom: (011) 30 10 777