Spisak javnih nabavki u 2018. godini

Spisak javnih nabavki u 2017. godini

 1. JN OP 91D/17 Prehrambeni proizvodi
 2. JN OP 93D/17 Sanitetski potrošni materijal
 3. JN MV 29U/17 Usluge održavanja higijene – nova poliklinika KBC „Bežanijska kosa“
 4. JN OP 92D/17 Ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal)
 5. JN OP 90D/17 Implantati u ortopediji (endoproteze – kukovi)
 6. JN OP 86D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 7. JN OP 89D/17 Kateter za renalnu denervaciju
 8. JN OP 87D/17 Hirurški šavni materijal
 9. JN MV 25U/17 Osiguranje imovine i zaposlenih
 10. JN MV 46D/17 Hirurške uniforme, platno i komprese
 11. JN MV 45D/17 Bolnički inventar
 12. JN OP 83D/17 Sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju
 13. JN PP 3U/17 Servisiranje i popravka ventilatora LTV 1000
 14. JN MV 42D/17 Bolnički inventar
 15. JN MV 41D/17 Rezervni delovi za medicinsku opremu i potrošni materijal
 16. JN MV 40D/17 Sitni medicinski inventar
 17. JN OP 78D/17 Prehrambeni proizvodi
 18. JN OP 77D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 19. JN OP 12U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 20. JN OP 79D/17 Lekovi van liste lekova
 21. JN MV 36D/17 Rezervni dijelovi za servere i mrežu
 22. JN OP 68D/17 Elektrokauter (medicinska oprema)
 23. JN OP 66D/17 Aparat za timpanometriju (medicinska oprema)
 24. JN OP 63D/17 Radiološki ultrazvučni aparat (medicinska oprema)
 25. JN OP 62D/17 Mobilni video intubacioni endoskop (medicinska oprema)
 26. JN OP 61D/17 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal
 27. JN OP 74D/17 Respirator za mehaničku ventilaciju (medicinska oprema)
 28. JN MV 2R/17 Tekuće popravke fontane
 29. JN OP 76D/17 Intramedularni klin za proksimalni femur
 30. JN MV 24U/17 Uslužno pranje i peglanje veša
 31. JN OP 75D/17 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal
 32. JN MV 44D/17 Rezervni dijelovi za sterilizator „Belimed“
 33. JN MV 43D/17 Računarska oprema (računari)
 34. JN OP 67D/17 Potrošni zanatski materijal
 35. JN OP 72D/17 Sanitetski potrošni materijal
 36. JN OP 71D/17 Lijekovi van liste lijekova ”Trastuzumab” ampule
 37. JN MV 35D/17 Nabavka napitaka za reprezentaciju
 38. JN OP 64D/17 Alergeni
 39. JN OP 65D/17 Lijekovi sa D liste i van liste
 40. JN OP 11U/17 Servisiranje i popravka ventilatora LTV1000
 41. JN MV 34D/17 Proizvodi od plastike (sitan inventar)
 42. JN OP 10U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 43. JN MV 33D/17 Rezervni dijelovi za aparat ”HITACHI AVIUS”, sa zamjenom
 44. JN MV 32D/17 Sredstva za pranje i beljenje veša
 45. JN MV 20U/17 Ispitivanje otpada (infektivni medicinski otpad)
 46. JN MV 21U/17 Održavanje i provera gasnih instalacija u KBC „Bežanijska kosa“ (medicinski kiseonik, azot oksidul, vazduh, vakuum)
 47. JN MV 1R/17 Tekuće popravke i održavanje zgrada KBC ”Bežanijska kosa”
 48. JN OP 5R/17 Radovi na adaptaciji prostora za rendgen salu
 49. JN OP 3R/17 Izgradnja okna za lift ”ATLAS Gigas” proizvođača ”Kleemann”
 50. JN MV 23U/17 Održavanje i popravka opreme u kuhinji
 51. JN OP 60D/17 Sanitetski i drugi potrošni materijal
 52. JN OP 59D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 53. JN OP 58D/17 Lijekovi sa D liste i lijekovi van liste
 54. JN OP 57D/17 Sanitetski potrošni materijal za kardiologiju
 55. JN OP 9U/17 Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita u objektima KBC „Bežanijska kosa“
 56. JN OP 56D/17 Ugradni materijal u hirurgiji
 57. JN OP 54D/17 Implantati u ortopediji (endoproteze – kukovi)
 58. JN MV 22U/17 Usluge mobilne telefonije
 59. JN OP 53D/17 Prehrambeni proizvodi
 60. JN OP 51D/17 Ostali ugradni materijal u ortopediji (osteosintetski materijal)
 61. JN OP 8U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 62. JN MV 31D/17 Sredstva za održavanje higijene
 63. JN OP 49D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 64. JN MV 30D/17 Potrošni materijal za aparate „Force Triad“ i „Force FX“
 65. JN OP 50D/17 Sanitetski potrošni i ostali medicinski materijal za aparate „Force Triad“ i „Force FX“
 66. JN MV 24D/17 Uniforme za operacione sale
 67. JN OP 7U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 68. JN OP 48D/17 Centrifuga sa hlađenjem
 69. JN MV 28D/17 Rezervni dijelovi za aparat ”Philips Respironics” model ”Alice PDx”
 70. JN MV 27D/17 Papirna galanterija
 71. JN MV 29D/17 Hemijska sredstva i materijal za čišćenje i održavanje higijene
 72. JN OP 47D/17 Digitalni angiografski aparat za​ kardiološke dijagnostičke i interventne procedure sa projektovanjem i izvođenjem radova na adaptaciji prostora, montažom i opremanjem po sistemu „ključ u ruke“
 73. JN OP 43D/17 Medicinska oprema – videogastroskop
 74. JN OP 37D/17 Medicinska oprema – operacione lampe
 75. JN OP 46D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 76. JN OP 35D/17 Medicinska oprema – infuzione pumpe
 77. JN OP 34D/17 Medicinska oprema – aspiratori
 78. JN OP 32D/17 Medicinska oprema – cistoskop sa radnim kanalom za litotripsiju mokraćne bešike
 79. JN OP 45D/17 Sanitetski potrošni i laboratorijski materijal
 80. JN OP 44D/17 Lijek sa D liste (Atenuirani bacili M. bovis – soj BCG)
 81. JN MV 21D/17 Bolesnička posteljina i ostalo platno
 82. JN OP 33D/17 Medicinska oprema (respirator)
 83. JN OP 4R/17 Radovi na adaptaciji prostora za rendgen salu
 84. JN OP 42D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 85. JN OP 41D/17 Medicinski gasovi
 86. JN MV 26D/17 Instrumenti za laparoskopiju i ultrazvučna kadica
 87. JN MV 25D/17 Gorivo
 88. JN OP 40D/17 Ugradni materijal u hirurgiji
 89. JN MV 19U/17 Održavanje i popravka opreme u vešeraju
 90. JN MV 23D/17 Sredstva za održavanje higijene
 91. JN MV 18D/17 Razni sitan inventar
 92. JN MV 16U/17 Održavanje laboratorijskog informacionog sistema (LIS)
 93. JN MV 15U/17 Održavanje zdravstvenog informacionog sistema „HELIANT“
 94. JN MV 18U/17 Održavanje računarske opreme, štampača, monitora i UPS uređaja
 95. JN MV 11U/17 Preuzimanje citotoksičnog, hemijskog i farmaceutskog materijala
 96. JN MV 10U/17 Održavanje računarske opreme, monitora, štampača u UPS uređaja
 97. JN OP 39D/17 Sistem za kompjutersku radiografiju i robot snimač
 98. JN MV 22D/17 Potrošni materijal za odlaganje, pakovanje i tretman infektivnog medicinskog otpada
 99. JN MV 19D/17 Potrošni materijal za sprovođenje mjera bezbjednosti na radu
 100. JN MV 17D/17 Bolnički inventar
 101. JN MV 17U/17 Kontrola i održavanje PP opreme, obuka i provjera znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
 102. JN MV 12D/17 Sitan medicinski inventar
 103. JN MV 13D/17 Potrošni materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar za računarsku opremu
 104. JN OP 38D/17 Sanitetski potrošni materijal i ostali medicinski materijal
 105. JN OP 6U/17 Servisiranje i popravka magneta ”AVANTO” proizvođača Siemens
 106. JN OP 30D/17 LCP za distalni femur
 107. JN OP 31D/17 Set za angiografske procedure
 108. JN OP 22D/17 Centralna jedinica sa sistemom stacionarnih i transportnih monitora za intenzivnu koronarnu jedinicu
 109. JN MV 11D/17 Instrumenti za laparaskopiju i ultrazvučne kadice
 110. JN OP 29D/17 Hirurški šavni materijal
 111. JN MV 12U/17 Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita
 112. JN PP 5D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 113. JN PP 2U/17 Servisiranje i popravka aparata za anesteziju ”Saturn Evo“
 114. JN MV 20D/17 Rezervni delovi za opremu proizvođača „Karl Storz“
 115. JN OP 28D/17 Lekovi sa D liste i lekovi van liste
 116. Oglas za davanje u zakup prostora – topli napici
 117. JN OP 5U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme
 118. JN MV 9U/17 Godišnje servisiranje telefonske centrale
 119. JN MV 16D/17 Nabavka napitaka za reprezentaciju
 120. JN OP 1R/17 Radovi na adaptaciji prostora za rendgen salu
 121. JN OP 27D/17 Prehrambeni proizvodi
 122. JN MV 13U/17 Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbjednost (PPZ) – centrale za dojavu požara
 123. JN OP 26D/17 Sanitetski potrošni materijal za interventnu radiologiju
 124. JN MV 3D/17 Nabavka softvera – licence za proširenje PACS-a
 125. JN MV 1D/17 Nabavka računarske opreme (storage)
 126. JN MV 15D/17 Odeća za operacione sale
 127. JN MV 8U/17 Redovno i periodično održavanje dizel agregata
 128. JN OP 4U/17 Servis i održavanje Philips CT Briliance 64
 129. JN OP 24D/17 Ostali medicinski i laboratorijski materijal
 130. JN MV 14D/17 Sredstva za održavanje higijene po partijama
 131. JN OP 25D/17 Nabavka tonera, fotokonduktora i ribon traka
 132. JN PP 1U/17 Servisiranje i popravka medicinske opreme po partijama
 133. JN MV 10D/17 Potrošni materijal za medicinsku opremu raznih proizvođača

Kompletan spisak će uskoro biti postavljen.

Spisak javnih nabavki u 2016. godini

Spisak javnih nabavki će uskoro biti postavljen.

Spisak javnih nabavki u 2015. godini

 1. Laboratorijski reagensi i potrošni materijal – zatvoreni sistemi
 2. JN OP 52D/15 lekovi sa D liste za period od godinu dana
 3. JN MV 11U/15 Usluge osiguranja imovine i zaposlenih

Kompletan spisak će uskoro biti postavljen.

Spisak javnih nabavki u 2014. godini

Spisak javnih nabavki će uskoro biti postavljen.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas