Материјал је у припреми.

Одсеци

  • Одсек за правне и кадровске послове

  • Одсек за безбедност на раду и управљање медицинским отпадом

  • Одсек јавних набавки

Начелник одељења