Komisija za unapređenje kvaliteta rada je stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada donosi godišnji program provere kvaliteta stručnog rada u Kliničko-bolničkom centru.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada vrši proveru kvaliteta stručnog rada na osnovu godišnjeg programa provere kvaliteta rada.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada Kliničko-bolničkog centra ima deset članova i sastoji se od zdravstvenih radnika.

Sastav Komisije za unapređenje kvaliteta rada Kliničko-bolničkog centra uređuje direktor Kliničko-bolničkog centra.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada radi permanentno, a obavezna je da se sastaje najmanje četiri puta godišnje, kada i podnosi izveštaj direktoru iz okvira svoje nadležnosti.

Komisija donosi poslovnik o svom radu.

Preuzimanje dokumenata

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777