Fizikalna medicina i rehabilitacija bavi se ranom rehabilitacijom bolesnika koji se nalaze na lečenju u našoj ustanovi posle povreda i oboljenja, a posebno nakon operativnih zahvata. Cilj rane rehabilitacije jeste osposobljavanje bolesnika aktivnostima dnevnog života.

Fizikalna medicina i rehabilitacija sprovodi savremen pristup timskim radom u psihofizičkoj rehabilitaciji pacijenata, kao i radu sa porodicom pacijenta u cilju prevladavanja i savladavanja novonastale situacije, kako za pacijenta, tako i za porodicu.

Timski rad fizijatra, terapeuta, psihologa i socijalnog radnika omogućuje sprovođenje ovog savremenog oblika lečenja, u čemu smo jedinstveni i prepoznatljivi.

U tom cilju sprovodi fizikalnu terapiju (najsavremenije oblike magnetoterapije, laseroterapije, elektroterapije i krioterapije), kineziterapiju i obuku u aktivnostima dnevnog života.

Naš prioritet, a ujedno i svetski standard lečenja, jeste poboljšanje kvaliteta života i obuka u aktivnostima svakodnevnog života bolesnika, kao i njihove porodice nakon sprovedenog operativnog zahvata ili novodijagnostikovanog hroničnog oboljenja.

Rehabilitacija bolesnika koji se operativno leče, započinje preoperativnom pripremom kroz obuku i kasnije sprovođenje prevencije komplikacija operacije, a intenzivno se sprovodi od prvog postoperativnog dana.

Porodici bolesnika nakon infarkta srca, ugradnje veštačkih zglobova, operacije dojke, onkoloških bolesti i amputacije udova, daju se uputstva kako mogu aktivno učestvovati u njihovom oporavku dok su na lečenju u bolnici, kao i po dolasku kući. Porodica prolazi kroz obuku kako koristiti, kao i kako pomoći bolesniku sa novim pomagalima nakon operativnih zahvata.

Bolesnici nakon ortopedsko-traumatoloških zahvata, operacije dojke i infarkta srca, mogu nastaviti započetu rehabilitacije u nadležnim rehabilitacionim centrima.

Fizijatri subspecijalisti angiologije učestvuju u dijagnostici i lečenju bolesti krvnih sudova- arterija i vena. Pregled se može zakazati na telefon (011) 2095 618.

Fizijatar–reumatolog bavi se dijagnostikom i lečenjem bolesti reumatskog porekla, kako degenerativne prirode, tako i sistemskih bolesti vezivnog tkiva. Pregled se može zakazati lično na šalteru ili na tel (011) 3010 777 lokal 218.

U okviru naše službe radi se dijagnostika osteoporoze na osteodezintometru (aparat DEXA), a pregled se može zakazati telefonom svaki radni dan od 12:00 – 13:00 časova na telefon (011) 2095 618.

Elektromioneurografski (EMNG) pregledi se zakazuju u sobi 38 Poliklinike KBC-a, nakon što lekar pregleda svu donetu dokumentaciju.

Odseci

  • Odsek za ranu rehabilitaciju

    U odseku za ranu rehabilitaciju rade fizijatri i viši terapeuti koji se bave osposobljavanjem pacijenta za aktivnosti dnevnog života nakon oboljevanja, povreda i operativnih zahvata. Bolesnici se prema postojećim mogućnostima vertikalizuju, rekondicioniraju i obučavaju u korišćenju pomagala, čime se preveniraju komplikacije operativnog zahvata.

  • Odsek za fizikalnu terapiju i dijagnostiku

    U odseku za fizikalnu terapiju i dijagnostiku rade fizijatri i srednji terapeuti i sprovodi se fizikalna terapija: elektroterapija, krioterapija, “shockwave” terapija, kinezitejp i preporuka za kineziterapiju. Vrše se subspecijalistički pregledi fizijatra-reumatologa i fizijatra-angiologa, kao i osteodezintometrijski i EMNG pregled.

Usluge

Načelnik i glavni tehničar odeljenja