Спровођење физикалне терапије: електротерапије, магнетотерапије, ласеротерапије, као и кинезитејп терапије.

Терапија се спроводи код болесника који су на лечењу у нашој установи, а иста се може наставити по отпусту из болнице у надлежном Дому Здравља.