Еластографија дојки

Ово је неинвазивна, квалитативна и семиквантитативна метода, где се коришћењем савременог УЗ апарата и софтвера, омогућује диференција суспектних бенигних и малигних промена, као и њихова градација по Тскукуба критеријумима.

Заказивање прегледа

Шалтер дијагностичког имиџинг центра
Директан телефон: (011) 3010 752
Преко централе: (011) 3010 777 локал 300

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777