Istorijat

U prvim godinama rada KBC „Bežanijska kosa“ nije imala oformljenu Službu za transfuziju, već su dva transfuzijska tehničara radila pri operacionoj sali, što je zadovoljavalo tadašnje potrebe bolnice.

Godine 1981. osnovan je Kabinet za transfuziju u kojem su radili samo transfuzijski tehničari, a 1993. godine sa radom počinje i lekar, specijalista transfuziologije. Uveden je i smenski rad.

Služba tranfuziologije danas

Danas Služba za transfuziju funkcioniše kao Banka krvi, spremna da u svakom trenutku pacijentu obezbedi optimalnu količinu krvne komponente koja mu nedostaje.

Kadar Službe za transfuziju čine: načelnik, specijalista transfuziologije; klinički lekar, na specijalizaciji transfuziologije; glavna sestra Službe; sedam transfuzijskih tehničara-transfuzista koji obezbeđuju smenski rad.

Delatnost Službe za transfuziju prilagođena je potrebama hirurških, onkoloških i internističkih bolesnika.

Osnovna delatnost

Osnovne delatnosti Službe za transfuziju:

  • Snabdevanje KBC krvnim komponentama,
  • Skladištenje , distribucija i rukovanje komponentama krvi,
  • Vođenje administracije u oblasti izdavanja i primene krvi, u pisanoj i elektronskoj formi,
  • Sprovođenje pretransfuzijskih testova kod primalaca krvi i krvnih komponenti,
  • Ispitivanje i evidentiranje neželjenih efekata transfuzije krvnih komponenti,
  • Određivanje krvnih grupa i podgrupa, RH fenotipa kod pacijenata,
  • Imunohematološka ispitivanja pacijenata (Kumbsov test, određivanje hladnih aglutinina u serumu pacijenta),
  • Konsultacije u oblasti komponentne terapije,
  • Edukacija zaposlenih u oblasti komponentne terapije, imunohematologije, neželjenih efekata transfuzije.

Načelnik i glavni laborant službe

Telefoni za informacije

Direktan telefon (011) 2095 606
Preko centrale (011) 3010 777 lokal 466 i 467

Radno vreme

Služba za transfuziologiju radi od 00:00 – 24:00 časa tokom cele godine.

Informacije za pacijente

Sve delatnosti Službe odnose se na stacionarne pacijente i pacijente dnevnih bolnica (Služba funkcioniše kao Banka krvi).