• РФЗО: Замена књижица картицама здравственог осигурања

  Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) од почетка 2015. године активно ради на реализацији пројекта замене здравствених књижица картицама здравственог осигурања, у складу са Законом о здравственом осигурању којим је прописано да се замена изврши до 31.12.2016. године

  РФЗО је са Заводом за израду новчаница (ЗИН) који израђује картице успоставио информатичке процедуре за размену података, које подразумевају израду 350.000 картица на месечном нивоу.

  Народна банка Србије и РФЗО су закључили Уговор о донацији дана 28.05.2015. године, којим је предвиђено да се за 1.200.000 социјално угрожених лица донирају већ израђене и персонализоване здравствене картице.
  Републички фонд је Заводу за израду новчаница доставио 137.709 захтева за производњу здравствених картица за лица која су корисници социјалне помоћи, а чији подаци су добијени од Министарства рада. За наведену категорију осигураника Завод за израду новчаница је произвео и доставио филијалама Републичког фонда 137.087 картица. Картице су израђене само за лица чији се подаци у бази Републичког фонда поклапају са подацима Министарства рада. У наредном периоду очекује се израда преосталих здравствених картица за ову категорију становништва.

  Републички фонд за здравствено осигурање је извршио замену здравствених књижица за своје запослене и чланове њихових породица, а од већих привредних субјеката, замену здравствених књижица здравственим картицама извршило је Јавно предузеће “Електропривреда Србије“ које се међу првима укључило у реализацију пројекта замене здравствених књижица картицама.

  Закључно са 17.8.2015.године, Републички фонд за здравствено осигурање је Заводу за израду новчаница и кованог новца упутио укупно 229.423 захтева за израду и персонализацију здравствених картица, од чега је ЗИН израдио 218.498 картица.

  Како би избегли непотребне гужве и чекање у редовима, Републички фонд за здравствено осигурање моли све послодавце који још увек нису поднели захтев за замену здравствених књижица здравственим картицама да се што пре обрате матичној филијали како би се поступак замене окончао у Законом предвиђеном року, обзиром да ће се од 01.01.2017.године за оставривање здравствене заштите користити искључиво здравствене картице.

  Информације у вези са процедуром замене здравствених књижица картицама здравственог осигурања објављене су и на сајту РФЗО.