• Saopštenje povodom testiranja zaposlenih na COVID-19

  Zbog pojedinih neosnovanih insinuacija i netačnih komentara koji su se pojavili, KBC “Bežanijska kosa” daje saopštenje o današnjem testiranju zaposlenih:

  KBC „Bežanijska Kosa“ je non-COVID bolnica i tokom pandemije smo jedan od referentnih centara koji je određen za lečenje hitnih, životno ugroženih pacijenata koji nemaju menifestno COVID oboljenje, kao i velikog broja onkoloških pacijenata čije se lečenje obavlja po standardno određenim protokolima. Dnevno zbrinemo 120 onkoloških bolesnika i oko 150 hitnih pacijenata. Takođe, pružamo prvu zdravstvenu pomoć najtežim, životno ugroženim pacijentima koji dođu do naše ustanove.

  Svi zaposleni, koji i inače rade i dolaze u kontakt sa pacijentima, su bili obavešteni o testiranju koje će biti danas i ono je sprovedeno uz poštovanje epidemioloških mera i smernica koje je dao stručni epidemiološki tim ustanove, uz nošenje maski i molbu da se poštuje razmak od 2 metra, što su epidemiološke mere koje inače svi treba da primenjuju u standardnim situacijama. Testiranje je urađeno u organizaciji Instituta za javno zdravlje Republike Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Prilikom pljuska koji je počeo jedan broj zaposlenih je ušao u zgradu, ali su uz koordinaciju sanitarne službe vrlo brzo raspoređeni u različite delove zgrade Poliklinike. Manji broj zaposlenih nakon obaveštenja o testiranju se javio svojim rukovodiocima da ne može doći (između ostalog i zato što su bili van Beograda), što je naravno i uvaženo, uz poštovanje ranije dogovorenih privatnih obaveza zaposlenih.

  Imajući u vidu da se radi o zdravstvenoj ustanovi koja je u toku pandemije opredeljena za pružanje zdravstvene nege i zaštite pacijenta koji nemaju COVID-19, jako je važno da se u ovakvoj instituciji radi strog aktivan nadzor nad prisustvom potencijalnih rezervoara infekcije. Stoga je sprovođenje testiranja među zaposlenim radnicima koji nemaju nikakve simptome i znake respiratorne infekcije, od ključnog značaja u otkrivanju asimptomatskih nosilaca i ima za cilj stvaranje bezbedne non-COVID zone u kojoj bi se pružala medicinska pomoć pacijentima koji boluju od različitih oboljenja neinfektivne etiologije. Imajući u vidu navedene činjenice, testiranje zaposlenih u KBC „Bežanijska Kosa“ koje je sprovedeno tokom današnjeg dana, odraz je visokog nivoa organizacije našeg zdravstvenog sistema koji testiranje na ovaj virus usmerava ka otkrivanju asimptomatskih nosilaca koji nisu ostvarili prepoznat rizičan kontakt u zdravstvenim ustanovama, i ima za cilj prevenciju bolničkih infekcija. Proširivanje indikacije testiranja sa najrizičnijih grupa koje su ostvarile kontakt sa laboratorijski potvrđenim slučajevima, ka traganjem za neprepoznatim rezervoarima infekcije predstavlja najviši nivo aktivnog nadzora nad ovim zaraznim oboljenjem.

  Iz tog razloga današnje testiranje zaposlenih u KBC „Bežanijska Kosa“ predstavlja meru od velikog javno-zdravstvenog značaja u sprovođenju najefikasnijih preventivnih i protivepidemijskih mera u našoj zemlji. Veliki odaziv zaposlenih za testiranje je pokazatelj da naši zaposleni imaju visok nivo svesti i odgovornosti za ovakav vid borbe protiv COVID-19 epidemije u našoj zemlji.

  Testiranje je sproveo stručni tim Instituta za javno zdravlje Srbije „Batut“, u vremenu od 12:00 do 15:00 časova. Tokom testiranja nije bilo nikakvih incidenata. Testirano je ukupno 638 zaposlenih, što je izuzetno dobar odziv i govori o visokoj svesti zaposlenih u borbi protiv COVID-19 infekcije. KBC “Bežanijska kosa” se zahvaljuje svima koji su učestvovali u ovom projektu od izuzetnog značaja. Kao i do sada, bezbednost pacijenata i kvalitet zdravstvene zaštite će nam biti na prvom mestu.